Söka finansiering

Finansiering

Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Finansiering

Vad kan du söka finansiering för?

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra.

Finansiering

Så här ansöker du

Din ansökan gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det finns sådant som är bra att känna till innan du ansöker, som exempelvis vilka bedömningskriterierna är, vem som kan vara medelsförvaltare och ta emot pengar som vi betalar ut, vad vi ställer för krav på publicering av resultat och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från oss.

Finansiering

Så här fattar vi beslut om din ansökan

Vi bedömer ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Det kan ibland även finnas andra kriterier, och det framgår i så fall i utlysningstexterna. Det är Formas forskarråd som ansvarar för beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskarrådet delegerar beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör som i sin tur delegerar dessa beslut till Formas avdelningschefer. Besluten grundas på de rekommendationer som våra beredningsgrupper ger. Det är forskare och behovsägare i beredningsgrupperna som bedömer alla ansökningar, innan bedömningarna överlämnas till Formas för beslut.

Finansiering

Då får du besked

Det står i utlysningstexten när du kan förvänta dig att få besked. Du eller den som är projektledare får då ett meddelande i Prisma. Meddelandet kommer till projektledarens konto.

Finansiering

Om du får finansiering ska du lämna rapport

Du som har fått finansiering ska redovisa projektets utgifter och resultat. Det gör du i Prisma.

Aktuella utlysningar

 • Nordforsk – Grön omställning
  I detta nordisk-baltiska initiativ ligger fokus på tre teman som alla är viktiga i arbetet för en rättvis grön omställning.
  Stängd: Beslutsdatum 2024-06-25 14:00.
 • Nordforsk: Hållbar utveckling i Arktis
  Snabba förändringar med långtgående och genomgripande konsekvenser för många områden har under flera år skett i den arktiska regionen, och fortsätter att göra det. En betydande orsak till detta är kli...
  Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast: 2024-06-04 13:00
 • Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet
  Formas utlyser nu medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Frågeställningar kring livsmedelsberedskap och konkurrenskraft ska var...
  Öppen: 36 dagar kvar. Sök senast: 2024-05-30 14:00
 • Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 4–7 år
  Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågest...
  Stängd: Beslutsdatum 2024-11-05 14:00.
 • Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 0–3 år
  Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågest...
  Stängd: Beslutsdatum 2024-11-05 14:00.
 • Ny utlysning för forskningsprojekt (tidigare årliga öppna)
  Hösten 2024 öppnar Formas en ny utlysning för forskningsprojekt. Utlysningen syftar till att stödja nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområde...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2024-09-01 14:00
 • Visioner i Norr steg 2
  Rådet för hållbara städer söker – tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå – designers, arkitekter, antikvarier och andra aktörer för att på sex unika platser ut...
  Stängd: Beslutsdatum 2024-04-25 14:00.
 • Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024
  Den lokala nivån, kommunerna och regionerna, har en central roll i den omställning som behöver genomföras för att vi som samhälle ska nå ett mer hållbart samhällsbyggande. Den här utlysningen syftar t...
  Öppen: 133 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-04 14:00
 • Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024
  Vi står i dagsläget inför en rad stora och angelägna utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i...
  Öppen: 35 dagar kvar. Sök senast: 2024-05-29 14:00
 • Kommunikationsutlysning 2023
  Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att kunskap ska komma till användning och skapa nytta i...
  Beslutad: 2024-03-26 14:00
Uppdaterad:23 januari 2023