Söka finansiering

Finansiering

Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Finansiering

Vad kan du söka finansiering för?

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra.

Finansiering

Så här ansöker du

Din ansökan gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Det finns sådant som är bra att känna till innan du ansöker, som exempelvis vilka bedömningskriterierna är, vem som kan vara medelsförvaltare och ta emot pengar som vi betalar ut, vad vi ställer för krav på publicering av resultat och vad vi helst ser att du väger in i ditt projekt när du ansöker om finansiering från oss.

Finansiering

Så här fattar vi beslut om din ansökan

Vi bedömer ansökningar utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för samhället. Det kan ibland även finnas andra kriterier, och det framgår i så fall i utlysningstexterna. Det är Formas forskarråd som ansvarar för beslut om vilka projekt som ska finansieras. Forskarrådet delegerar beslut om att bevilja medel upp till 10 miljoner kronor per projekt och år, till Formas generaldirektör som i sin tur delegerar dessa beslut till Formas avdelningschefer. Besluten grundas på de rekommendationer som våra beredningsgrupper ger. Det är forskare och behovsägare i beredningsgrupperna som bedömer alla ansökningar, innan bedömningarna överlämnas till Formas för beslut.

Finansiering

Då får du besked

Det står i utlysningstexten när du kan förvänta dig att få besked. Du eller den som är projektledare får då ett meddelande i Prisma. Meddelandet kommer till projektledarens konto.

Finansiering

Om du får finansiering ska du lämna rapport

Du som har fått finansiering ska redovisa projektets utgifter och resultat. Det gör du i Prisma.

Aktuella utlysningar

 • Urban omställning i Europa genom konst och design
  Building Transformation Capacities, BTC-ENUTC 2023 Additional Call är den andra utlysningen inom programmet ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities, ENUTC. Åtta forskningsfinansiärer från sju e...
  Öppen: 23 dagar kvar. Sök senast: 2023-04-25 14:00
 • Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering
  Syftet med utlysningen är att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya modeller, tillvägagångsätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer (lokalt, regionalt, globa...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-09-30 15:00.
 • I magen och inte i soptunnan – åtgärder för minskat matsvinn
  En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs och hamnar inte på tallriken. Matsvinn uppstår i hela livsmedelssystemet. Störst mängd livsmedelsavfall uppstår i hushållen. Varje år slänger vi...
  Öppen: 46 dagar kvar. Sök senast: 2023-05-18 14:00
 • Indo-Svensk gemensam utlysning inom cirkulär ekonomi
  Omställningen till en cirkulär ekonomi är en av flera viktiga byggstenarna i ett hållbart samhälle eftersom återanvändning, återtillverkning och återvinning bidrar till en långsiktig användning av mat...
  Stängd: Beslutsdatum 2023-05-31 17:00.
 • Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2023
  Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar för att...
  Öppen: 59 dagar kvar. Sök senast: 2023-05-31 14:00
 • Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande
  Utlysningen syfte är att bidra till ny eller fördjupad kunskap och lösningar om hur gestaltning av människors livsmiljöer främjar hälsa och välbefinnande. Utlysningen välkomnar forsknings- och innovat...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2023-05-09 14:00
 • Hållbar klimatomställning i en föränderlig värld
  Att begränsa jordens uppvärmning i linje med Parisavtalet och anpassa livet till ett förändrat klimat är en enorm utmaning, som enligt FN:s klimatpanel IPCC förutsätter en genomgripande omställning av...
  Öppen: 39 dagar kvar. Sök senast: 2023-05-11 14:00
 • Formas kommunikationsutlysning 2022
  Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rö...
  Beslutad: 2023-03-21 14:00
 • Genomförande av policylabb för klimatanpassning
  Klimatförändringarnas effekter förväntas få allt större konsekvenser för våra samhällen, och anpassning till ett förändrat klimat är nödvändig inom alla samhällsområden. Frågor om klimatanpassning ber...
  Öppen: 60 dagar kvar. Sök senast: 2023-06-01 14:00
 • Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder
  På grund Rysslands invasion av Ukraina samt den ekonomiska situationen i världen är läget kritiskt för stora delar av djurhållningen i Sverige. Fokus i denna utlysning kommer därför att vara ökad utve...
  Kommande: Öppnar för ansökningar 2023-04-13 14:00
Uppdaterad:23 januari 2023