Biodiversa plus: Transformative Change and Biodiversity

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

3-åriga forskningsprojekt som bidrar med kunskap om hur en transformativ samhällsförändring kan vända utarmningen av den biologiska mångfalden.

VEM KAN SÖKA?

Forskare verksamma i de länder som deltar i utlysningen, knutna till en godkänd medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

För svensk deltagande part: upp till 3 miljoner kronor. För svensk projektledare: upp till 5 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-09-10 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-11-01 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

EU-partnerskapet Biodiversa plus stöder forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhälle och politik. Utlysningen Transformative Change and Biodiversity, som görs inom partnerskapet, fokuserar på betydelsen av transformativ förändring för att vända utarmningen av den biologiska mångfalden.

Många nuvarande strategier och åtgärder som syftar till att mildra problemen kopplade till biologisk mångfald har visat sig vara ineffektiva eller till och med kontraproduktiva, och resulterat i ytterligare miljöskador eller förvärrade socioekonomiska skillnader, som i sig är en nyckelfaktor bakom förlusten av biologisk mångfald. Det finns en växande insikt om behovet av snabba och samordnade transformativa förändringar som tar hänsyn till miljömässiga, sociala, ekonomiska, politiska och hälsomässiga dimensioner av hållbarhet. Systemperspektiv som integrerar dessa dimensioner samt kunskaper från olika forskningsfält och samhällsaktörer är viktiga för att förstå utmaningarna och bidra till åtgärder.

Utlysningen välkomnar forskare som är verksamma i de länder inom och utanför EU som är representerade i utlysningen. Ansökningar måste inkludera deltagare från minst tre sådana länder och söka medel från minst tre olika finansiärer.

Projekten förväntas vara tvärvetenskapliga och involvera flera olika discipliner. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur kunskap och perspektiv från dessa ska kombineras och bidra på bästa sätt. Projekten ska även inbegripa icke-akademiska aktörer – såsom företag, offentliga verksamheter och civilsamhället – i samproduktion av kunskap med relevans för samhället. Hänsyn ska tas till användarnas behov när projektets mål identifieras.

Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess. En kortfattad ansökan lämnas in i Steg 1 under hösten 2024. Steg 2 är till för fullständiga ansökningar, som lämnas in under senvåren 2025.

Tidplan:

  • Datum för öppning: 10 sept 2024
  • Stängning steg 1: November 2024
  • Stängning steg 2: April 2025
  • Beslut: Tidig höst 2025

Informationsmöte

Ett digitalt informationsseminarium hålls av Biodiversa plus den 24 september kl 13.00-15.00 CEST.

Anmälan till seminarium Länk till annan webbplats.

Kontakt på Formas

Uppdaterad:18 juni 2024