Villkor för beviljade medel

Generella villkor

Formas generella villkor för medel som fördelas till forskning och innovation gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat.

Nedan återfinns Formas generella villkor i sin helhet. Dessa gäller för beslut från och med den 1 januari 2020.

Formas generella villkor ersätter tidigare generella villkor liksom villkor i utlysningar som involverar stöd till företag och andra organisationer samt projekt med fler parter.

Uppdaterad:20 januari 2020
Sidansvarig: Victor Hylén