Tillgänglighet för formas.se

Formas står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur formas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från formas.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats.. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • WCAG 1.2.3 (A) och 1.2.5 (AA): Det saknas syntolkning eller andra alternativ till videoinspelningar.
  • WCAG 1.1.1 (A): Det saknas beskrivning för en typ av innehåll som inte är text. Det innebär att ditt hjälpmedel inte kan identifiera titeln på de Youtube-filmer som finns på webbplatsen.
  • WCAG 2.4.3 (A): Tabbordningen är inte logisk när du använder paginering för att navigera bland våra sidor.
  • WCAG 1.3.1 (A): Det saknas viss information i koden om vilken roll en sidas olika delar har. På webbplatsen ligger inte pagineringen i ett nav-element, vilket gör att ditt hjälpmedel inte kan identifiera navigationsmenyer korrekt.
  • WCAG 4.1.3 (AA): Hjälpmedel kan inte presentera meddelanden som inte är i fokus. Det innebär att dina sökförslag inte kan läsas upp när du använder webbplatsens sökfunktion, och att du aktivt behöver lämna sökrutan för att få resultaten upplästa.

Vår ambition är att formas.se inte ska ha några tillgänglighetsproblem, och vi arbetar aktivt för att åtgärda de som finns på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

  • En extern aktör har gjort en oberoende granskning av formas.se.

    Senaste bedömningen gjordes den 19 december 2019.

  • Webbplatsen publicerades den 12 februari 2019.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 2 mars 2021.
Uppdaterad:12 mars 2021
Sidansvarig: Johan Bryggare