Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Konferens: Globalt samarbete för Agenda 2030

Aktuella utlysningar

Hållbar livsmedelsproduktion

För att klara klimatförändringar och miljömål så måste vi ställa om hela vårt samhälle. Livsmedelssystemet är centralt i många av de utmaningar samhället står inför och livsmedelsförsörjningen, hur vi...
Öppen: 6 dagar kvar. Sök senast:2021-05-18 14:00

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

Sverige står inför stora utmaningar för att ställa om till socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara samhällen. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar så att fors...
Öppen: 15 dagar kvar. Sök senast:2021-05-27 14:00

Klimatvinster med resurseffektivitet

Klimatet förändras och vi behöver snabbt minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhällen för att hantera befintliga och kommande klimatförändringar. En viktig del i att möta klimatutmaningarna...
Öppen: 15 dagar kvar. Sök senast:2021-05-27 14:00

Blå innovation – Förberedande projekt 2021

Vatten är grundläggande för allt liv och allt vatten - grundvatten, sötvatten och havsvatten - är sammankopplat. Vi vet att det sätt vi idag använder våra hav och vårt vatten inte är hållbart samt att...
Öppen: 112 dagar kvar. Sök senast:2021-09-01 14:00

Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Djurskydd avser vad vi människor ska tillgodose djuren med för att skydda dem mot lidande när vi äger, hanterar eller sköter dem. Ett gott djurskydd ligger till grund för en god djurvälfärd. Sverige ä...
Öppen: 5 dagar kvar. Sök senast:2021-05-17 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

På vår gemensamma väg mot
FN:s globala hållbarhetsmål

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.