Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Kunskap för ett
framtidssäkrat samhälle

Aktuella utlysningar

Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 4–7 år

Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågest...
Öppen: 47 dagar kvar. Sök senast:2024-04-10 14:00

Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 0–3 år

Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågest...
Öppen: 47 dagar kvar. Sök senast:2024-04-10 14:00

Fostering agroecology at farm and landscape levels

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming...
Öppen: 63 dagar kvar. Sök senast:2024-04-26 14:00

Smart Built Environment – Innovationsidén

Syftet med utlysningen ”Innovationsidén” är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det ka...
Öppen: 39 dagar kvar. Sök senast:2024-04-02 14:00

Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Formas utlyser nu medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Frågeställningar kring livsmedelsberedskap och konkurrenskraft ska var...
Öppen: 97 dagar kvar. Sök senast:2024-05-30 14:00

I fokus

Kunskap, kris, möjligheter

Formas Agenda 2030-konferens

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Är våtmarken vår tids räddning?

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Bild

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.