Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Klimaträttvisa
– vad säger forskningen?

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kro...
Öppen: 20 dagar kvar. Sök senast:2022-02-11 14:00

ERA-NET Cofund EN-UAC: Kunskapsnav om urban mobilitet

Målet med utlysningen är att skapa en plattform, på engelska Knowledge Hub, för informationsutbyte inom urban mobilitet. Syftet med plattformen är att få bukt med fragmenteringen av erfarenheter, komp...
Kommande: Öppnar för ansökning 2022-01-26 13:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom migration och miljöförändringar

Miljöförändringar och andra globala förändringar är drivande faktorer bakom migration, samtidigt som de kan skapa ytterligare hinder för migration bland de mest utsatta. Syftet med denna utlysning är...
Kommande: Öppnar för ansökning 2022-04-01 14:00

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Du kan söka maximalt 300 0...
Kommande: Öppnar för ansökning 2022-02-03 14:00

Sociala och kulturella perspektiv på klimatförändringar och biologisk mångfald

För att öka kunskapen om de sociala och kulturella dimensionerna av klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, förbereder vi nu en utlysning för forskning på detta område. Utlysningen är...
Kommande: Öppnar för ansökning 2022-03-01 14:00

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.