Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

På vår gemensamma väg mot
FN:s globala hållbarhetsmål

Aktuella utlysningar

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt

Forskningsprojekt är den bidragsform som riktar sig till forskare som avlagt doktorsexamen. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor.
Öppen: 35 dagar kvar. Sök senast:2021-04-08 14:00

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären är den bidragsform som riktar sig till forskare, som har avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2013 eller senast den 31 december 2019. Det går a...
Öppen: 35 dagar kvar. Sök senast:2021-04-08 14:00

Den svenska skogens roll i klimatomställningen

Sveriges landyta täcks till närmare 70 procent av skog i någon form. Dagens beslutsfattande om skogen har stor betydelse för möjligheterna att nå nationella och internationella klimat- och hållbarhets...
Öppen: 47 dagar kvar. Sök senast:2021-04-20 14:00

ERA-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Formas och Energimyndigheten tillsammans med Viable Cities utlyser totalt cirka 28 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det europeiska samarbetet JPI Urban Europe. Utlysningen he...
Öppen: 42 dagar kvar. Sök senast:2021-04-15 14:00

Forskningsmedel till projekt inom växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

Utlysningen är en del av Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, och Formas strategiska programsatsning på trädgårdsområdet. Pengarna riktas till forskning om växtskydd och växtskadegörare med det övergri...
Öppen: 21 dagar kvar. Sök senast:2021-03-25 14:00

Nyheter

Extrakt

  • Så mycket mindre flög vi 2020

    Att försäljningen av flygresor har minskat under pandemin kommer kanske inte som någon överraskning....
    2021-03-03Extrakt.se

Evenemang

Hållbar omställning
på vetenskaplig grund

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.