Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Kunskap för ett
framtidssäkrat samhälle

Aktuella utlysningar

Biodiversa+: Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring

Formas utlyser 30 miljoner svenska kronor till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan till det europeiska partnerskapet Bio...
Öppen: 40 dagar kvar. Sök senast:2024-04-09 15:00

Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Formas utlyser nu medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Frågeställningar kring livsmedelsberedskap och konkurrenskraft ska var...
Öppen: 91 dagar kvar. Sök senast:2024-05-30 14:00

Fostering agroecology at farm and landscape levels

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming...
Öppen: 57 dagar kvar. Sök senast:2024-04-26 14:00

Konsumtion i linje med klimatmålen

Den globala uppvärmningen fortsätter att öka. Det närmaste decenniet är avgörande för att Parisavtalets målsättningar ska kunna uppfyllas. För att nå klimatmålen är det nödvändigt att snabbt minska ut...
Öppen: 61 dagar kvar. Sök senast:2024-04-30 14:00

Karriärstöd för forskare tidigt i karriären - karriärålder 4–7 år

Utlysningen riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidiga skeden i din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågest...
Öppen: 41 dagar kvar. Sök senast:2024-04-10 14:00

I fokus

Kunskap, kris, möjligheter

Formas Agenda 2030-konferens

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Är våtmarken vår tids räddning?

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Bild

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.