Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Hållbar omställning
på vetenskaplig grund

Aktuella utlysningar

Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet För att bidra till omställningen till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem och adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför, behövs långsiktiga forsknings- och in...
Öppen: 28 dagar kvar. Sök senast:2020-09-03 14:00
Akututlysning 2020 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av data/forskningsmaterial  Med anledning av coronapandemin är Formas akututlysning öppen för att ge möjlighet att samla in forskningsmaterial av akut karaktär. Forte deltar i Formas utlysning när det gäller akutbidrag som har k...
Öppen: 25 dagar kvar. Sök senast:2020-08-31 14:00
Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 I samarbete med MSB utlyser Formas medel inom ramen för de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande för att utforska omställningsmöjligheter och samhällseffek...
Öppen: 28 dagar kvar. Sök senast:2020-09-03 14:00
AI i klimatets tjänst Utlysningen riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till at...
Öppen: 19 dagar kvar. Sök senast:2020-08-25 14:00
Hantering av invasiva främmande arter Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser gemensamt 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasiva främmande arter. Sista ansökningsdag är 7 september ...
Öppen: 32 dagar kvar. Sök senast:2020-09-07 14:00

I fokus

Coronavirus

Formas
hantering
av covid-19

Nyhetsbrev

Senaste nytt
direkt i mejlen

Underlag till forskningspropositionen

Kunskap
för hållbar
omställning

Formas frukost:

Hållbart fiske i sikte?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.