Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Mot gemensamma mål

Aktuella utlysningar

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskn...
Öppen: 38 dagar kvar. Sök senast:2020-05-06 14:00
Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt Delutlysningen forsknings projekt riktar sig till disputerade forskare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor .
Öppen: 18 dagar kvar. Sök senast:2020-04-16 14:00
Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären Delutlysningen forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig till forskare som har avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under max...
Öppen: 18 dagar kvar. Sök senast:2020-04-16 14:00
Akututlysning 2020 Med anledning av Covid-19 och den rådande utvecklingen i Sverige och världen har Formas forskarråd beslutat att omgående öppna akututlysningen 2020. Formas vill inom rådets ansvarsområden, ge möjlighe...
Öppen: 155 dagar kvar. Sök senast:2020-08-31 14:00
Åtgärder för ökad djurvälfärd Sverige är ett av föregångsländerna i världen när det gäller djurvälfärd. För att ytterligare kunna förbättra djurvälfärden behövs dock fler lösningar och åtgärder utformas och tillämpas inom en rad o...
Öppen: 46 dagar kvar. Sök senast:2020-05-14 14:00

I fokus

Coronavirus

Formas
hantering
av covid-19

Nyhetsbrev

Senaste nytt
direkt i mejlen

Underlag till forskningspropositionen

Kunskap
för hållbar
omställning

Formas frukost:

Hållbart fiske i sikte?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.