Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kunskap för
hållbar omställning

Aktuella utlysningar

2019 Joint Call of the ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC) ERA-Net FOSC Cofund utlyser medel till transkontinentala forskningsprojekt mellan Europa, Latinamerika och Afrika som syftar till hållbara livsmedelssystem med minskad klimatförändring. I Sverige delt...
Öppen: 23 dagar kvar. Sök senast:2020-02-19 17:00
Formas kommunikationsutlysning 2020 Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Projekten ska knyta an till Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar o...
Öppen: 10 dagar kvar. Sök senast:2020-02-06 14:00
ERA-Net Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) Energimyndigheten, Formas och Vinnova utlyser tillsammans 34 miljoner kronor för svenskt deltagande i en utlysning inom det internationella samarbetet - ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connecti...
Öppen: 50 dagar kvar. Sök senast:2020-03-17 13:00
Urban migration Utlysningen genomförs av nätverket JPI Urban Europe i vilket flera europeiska länder ingår. I just den här utlysningen samarbetar Sverige, Lettland, Storbritannien, Tyskland och Österrike för att fina...
Öppen: 59 dagar kvar. Sök senast:2020-03-26 14:00
ERA-Net ICT Agri – ICT enabled agri-food systems ERA-Net ICT Agri utlyser medel till forskningsprojekt som syftar till integrera digitala lösningar för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt...
Öppen: 36 dagar kvar. Sök senast:2020-03-03 14:00

I fokus

Museerna och hållbarhetsmålen

Experter på att kommunicera 
forskning

Våra rapporter och analyser

Forskning och
innovation som löser samhälls-
utmaningar

Rapport

Så kan vi få
ökad kvalité i
forskningen

Formas frukost:

Kan man beställa forskning?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.