Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök finansiering för att arbeta vidare med idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Du kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansierin...
Öppen: 37 dagar kvar. Sök senast:2021-09-07 14:00

Blå innovation – Förberedande projekt 2021

Vatten är grundläggande för allt liv och allt vatten - grundvatten, sötvatten och havsvatten - är sammankopplat. Vi vet att det sätt vi idag använder våra hav och vårt vatten inte är hållbart samt att...
Öppen: 31 dagar kvar. Sök senast:2021-09-01 14:00

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Det är nio år kvar tills vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla världens länder måste bidra till omställning och det internationella samarbetet mellan forskare måste öka. Genom...
Öppen: 32 dagar kvar. Sök senast:2021-09-02 14:00

Akututlysning 2021 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial

I akututlysningen välkomnar vi ansökningar inom Formas alla ansvarsområden när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet till forskningsunderlag (primärdata), exempelvis...
Öppen: 88 dagar kvar. Sök senast:2021-10-28 14:00

European Biodiversity Partnership: Stöd till bevarande av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet ( European Biodiversity Partnership under Horizon Europe ) lanserar sin första gemensamma internationella utlysning under hösten 2021 för forskning om "...
Kommande: Öppnar för ansökning 2021-10-05 14:00

I fokus

Så kan jordbruket
bli mer klimatsmart

Forskningssammanställning

Globalt samarbete för Agenda 2030


Se konferensen i efterhand

Nyheter

Extrakt

Evenemang

 • Forskarrådsmöte

  Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning a...
  Online
 • Forskarrådsmöte

  Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning a...
  Online
 • Forskarrådsmöte

  Forskarrådet är Formas beslutsorgan med uppgift att besluta om fördelning a...
  Online

På vår gemensamma väg mot
FN:s globala hållbarhetsmål

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.