Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kro...
Öppen: 6 dagar kvar. Sök senast:2023-02-02 14:00

Samband mellan klimat, vatten och biologisk mångfald

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och degradering av våra gemensamma vattenresurser är tätt sammankopplade utmaningar som på olika sätt påverkar ekosystem, människor och samhällen i he...
Öppen: 60 dagar kvar. Sök senast:2023-03-28 14:00

Socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar med nytänkande och till nya arbetssätt och lösningar för att uppnå en socialt hållbar bostadsförsörjning för alla, med bostäder som är tillgä...
Öppen: 11 dagar kvar. Sök senast:2023-02-07 14:00

Akututlysning 2023 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial

Formas finansierar forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I akututlysningen välkomnar vi ansökningar inom Formas alla ansvarsområden när det föreligger ett akut behov av att säke...
Öppen: 117 dagar kvar. Sök senast:2023-05-24 14:00

Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Sök medel för forskningsprojekt under maximalt 4 år och totalt som mest 4 miljoner kronor. Du ska ha avlagt doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2015 och senast 31 december 2021 fö...
Kommande: Öppnar för ansökning 2023-02-21 14:00

I fokus

Så kan jordbruket
bli mer klimatsmart

Forskningssammanställning

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.