Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Vilken samhällsutmaning
brinner du för?

Aktuella utlysningar

NordForsk: Hållbar stadsutveckling och smarta städer NordForsk genomför en utlysning om hållbar stadsutveckling och smarta städer tillsammans med forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd. Fyra fo...
Öppen: 74 dagar kvar. Sök senast:2019-06-04 23:59
Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems Belmont Forum lanserar forskningsutlysningen Collaborative Research Action on Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II)
Öppen: 84 dagar kvar. Sök senast:2019-06-14 23:59
Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases (METADIS) Att förbättra folkhälsan är en av våra stora samhällsutmaningar. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem och ungefär hälften av den svenska vuxna befolkningen är i dag överviktig eller fet....
Öppen: 11 dagar kvar. Sök senast:2019-04-02 23:30
Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart ...
Öppen: 38 dagar kvar. Sök senast:2019-04-29 14:00
Årliga öppna utlysningen 2019 – mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären Mobilitetsstödet riktar sig till forskare tidigt i karriären och syftar till att uppmuntra forskare som nyligen har avlagt doktorsexamen att besöka nya forskningsmiljöer och på så vis få möjlighet att...
Öppen: 13 dagar kvar. Sök senast:2019-04-04 14:00

Formas frukost:

Mineral och hållbarhet
– Gruvbrytningens målkonflikter

Välkommen till Formas frukost när vi ska diskutera gruvbrytningens målkonflikter med intressanta talare.

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

2030 Agenda

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.