Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Kunskap för ett
framtidssäkrat samhälle

Aktuella utlysningar

Supporting the Future of Animal Health and Welfare

Denna utlysning är den första utlysningen i det europeiska partnerskapet Animal health and welfare. Utlysningen är öppen för ansökningar som tar upp ett av tre forskningsområden som beskrivs i utlysni...
Öppen: 50 dagar kvar. Sök senast:2024-07-08 15:00

Impact Innovation: Ökad resurseffektivitet och resiliens, etapp 1

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmet Net Zero Industry. Utlysningens syfte är att skapa förutsättningar för...
Öppen: 114 dagar kvar. Sök senast:2024-09-10 14:00

Impact Innovation: Samverkan för hållbart vatten

Den här utlysningen ingår i programmet Water Wise Societies, som är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.
Öppen: 100 dagar kvar. Sök senast:2024-08-27 14:00

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024

Vi står i dagsläget inför en rad stora och angelägna utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i...
Öppen: 10 dagar kvar. Sök senast:2024-05-29 14:00

Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Formas utlyser nu medel för tvärvetenskapliga centrumbildningar som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart livsmedelssystem. Frågeställningar kring livsmedelsberedskap och konkurrenskraft ska var...
Öppen: 11 dagar kvar. Sök senast:2024-05-30 14:00

I fokus

Kunskap, kris, möjligheter

Formas Agenda 2030-konferens

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Formas frukost:
Är våtmarken vår tids räddning?

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Bild

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.