Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Klimaträttvisa inför COP26
– vad säger forskningen?

Aktuella utlysningar

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Frågor om bostadsförsörjning har varit i fokus under lång tid i Sverige, men aktualiserades ytterligare under åren 2020–2021 i och med covid-19-pandemin och de politiska diskussionerna om marknadshyro...
Öppen: 45 dagar kvar. Sök senast:2022-01-12 14:00

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kro...
Öppen: 72 dagar kvar. Sök senast:2022-02-08 14:00

Visioner: i norr

Nu söks kreativa och tvärdisciplinära team som kan bli en del av arbetet med New European Bauhaus i Sverige. Var med och ta fram idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer...
Öppen: 3 dagar kvar. Sök senast:2021-12-01 14:00

ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Detta är den andra transnationella forskningsutlysningen från ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD).
Öppen: 17 dagar kvar. Sök senast:2021-12-15 14:00

European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

Det europeiska partnerskapet för biodiversitet ( European Biodiversity Partnership under Horizon Europe ) lanserar sin första gemensamma internationella utlysning den 1 oktober 2021 för stöd till for...
Öppen: 2 dagar kvar. Sök senast:2021-11-30 15:00

I fokus

Nyheter

Extrakt

Evenemang

Det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.