Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsida

Vår vision:
Kunskap bygger en hållbar värld

Aktuella utlysningar

Driving Urban Transitions-utlysning 2022: Europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans 42 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings-, och innovationsprojekt som tar sig an urbana ut...
Öppen: 48 dagar kvar. Sök senast:2022-11-21 13:00

Formas kommunikationsutlysning 2022

Formas har avsatt totalt 20 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning rö...
Öppen: 22 dagar kvar. Sök senast:2022-10-26 14:00

Water4All JTC 2022: Vattenresurshantering

Syftet med utlysningen är att bidra till kunskapsutveckling och utveckling av nya modeller, tillvägagångsätt, verktyg och metoder för att bättre förstå hydrologiska processer (lokalt, regionalt, globa...
Öppen: 27 dagar kvar. Sök senast:2022-10-31 15:00

Förberedelseprojekt Impact Innovation

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya...
Öppen: 57 dagar kvar. Sök senast:2022-11-30 14:00

Sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald

Vi planerar att öppna en utlysning som fokuserar på sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald och hur dessa utmaningar kan hanteras ur ett helhetsperspektiv.
Kommande: Öppnar för ansökning 2023-01-05 14:00

Nyheter

Extrakt

  • Striden om de svenska vargarna

    Riksdagen har föreslagit en halvering av antalet vargar i Sverige, men det blir svårt att få ihop me...
    2022-10-03Extrakt.se

Evenemang

Formas frukost:
Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

Bild

Extrakt Länk till annan webbplats.

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.