Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kunskap för
hållbar omställning

Aktuella utlysningar

Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatet Samhället står inför en stor omställning för att minska utsläppen av växthusgaser radikalt på kort tid och samtidigt förbereda våra samhällen på de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra. E...
Öppen: 47 dagar kvar. Sök senast:2020-01-30 14:00
ERA-Net ICT Agri – ICT enabled agri-food systems ERA-Net ICT Agri utlyser medel till forskningsprojekt som syftar till integrera digitala lösningar för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt...
Öppen: 45 dagar kvar. Sök senast:2020-01-28 14:00
Samhällsplanering för omställning (steg 1) Formas utlyser nu medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa o...
Öppen: 31 dagar kvar. Sök senast:2020-01-14 14:00
Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande Med denna utlysning vill Smart Built Environment finansiera projekt som genom digitalisering och industrialisering bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Utlysningen uppmun...
Öppen: 53 dagar kvar. Sök senast:2020-02-05 14:00
Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen Denna utlysning syftar till att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Forskningen ska ge nya perspektiv på de globala hållbarhetsmålen genom att antingen b...
Öppen: 54 dagar kvar. Sök senast:2020-02-06 14:00

I fokus

Museerna och hållbarhetsmålen

Experter på att kommunicera 
forskning

Våra rapporter och analyser

Forskning och
innovation som löser samhälls-
utmaningar

Rapport

Så kan vi få
ökad kvalité i
forskningen

Formas frukost:

Kan man beställa forskning?

Bild

Extraktlänk till annan webbplats

Med tidningen Extrakt vill vi skapa en bro mellan forskningen och samhället.

Agenda 2030

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur Formas arbetar mot dem.

Våra lokaler

Formas vill vara en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling.