Ny utlysning för forskningsprojekt (tidigare årliga öppna)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du fritt formulerar en frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Ytterligare beskrivning av inriktning kan tillkomma.

VEM KAN SÖKA?

Disputerade forskare. Huvudsökande och eventuella medsökanden ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning.

Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Ytterligare begränsningar kan tillkomma.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1,5 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för maximalt fyra år (48 månader).

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-09-01 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-10-01 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Hösten 2024 planerar Formas att öppna en ny utlysning för forskningsprojekt som riktar sig till disputerade forskare. Utlysningen för forskningsprojekt var tidigare en del av Formas årliga öppna utlysning, men blir nu en separat utlysning.

Årliga öppna har länge varit Formas största utlysning. Inför 2024 utvecklar vi utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför. Konkret innebär detta att årliga öppna delas upp i två separata utlysningar: en utlysning för forskare tidigt i karriären och en utlysning för forskningsprojekt.

Den nya utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären öppnar den 14 februari 2024.

Den nya utlysningen för forskningsprojekt är planerad att öppna under hösten 2024. Observera att datumen för öppning och stängning är preliminära och kan komma att ändras.

Formas arbetar nu med att färdigställa den nya utlysningen. Detta arbete görs i dialog med Formas forskarråd. Under hösten 2023 bjöd vi även in forskarsamhället att bidra till utvecklingsarbetet genom en enkät.

För att lösa komplexa samhällsutmaningar behöver fler forskare arbeta med utmanande forskningsfrågor, nya metoder och på andra sätt ta relevanta risker i forskningen. Den nya utlysningen för forskningsprojekt ska främja en tydlig förflyttning av kunskapsläget som bidrar till att lösa samhällsutmaningar inom områden av stor relevans för hållbar utveckling, exempelvis de globala hållbarhetsmålen. Forskningen som finansieras ska ha högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans. Utlysningen ska bidra till en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad inom Formas ansvarsområden med mångfald i discipliner, metoder och perspektiv. Utlysningen ska även främja internationellt framstående forskare och forskningsmiljöer inom Formas ansvarsområden.

Liksom i den årliga öppna utlysningen välkomnar den nya utlysningen projekt där forskare fritt formulerar sina frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Frågeställningarna får gärna vara mång- eller tvärvetenskapliga.

Utmanande forskningsfrågor, nya metoder och tvärvetenskapliga samarbeten tar tid. Utlysningen för forskningsprojekt kommer därför att medge både större och längre projekt än i årliga öppna utlysningen.

Utlysningen för forskningsprojekt vänder sig till disputerade forskare vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut. Huvudsökande och eventuella medsökanden ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Doktorsexamen kan vara utfärdad i Sverige eller i ett annat land. Ytterligare begränsningar för vem som kan söka kan tillkomma.

En utlysning under utveckling – håll dig uppdaterad

Vi kommer att publicera mer information om den nya utlysningen på denna sida i takt med att utvecklingsarbetet fortskrider. Vi kommer även att bjuda in till digitala informationstillfällen i samband med att utlysningen öppnar. Följ gärna vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:28 februari 2024
Sidansvarig: Josefin Wangel