Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären riktar sig till dig som är nydisputerad eller i tidigt skede av din karriärutveckling. Du kan söka medel för att genomföra ett eget forskningsprojekt där du får formulera dina egna frågeställningar inom Formas områden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är ge lovande forskare tidigt i karriären ändamålsenliga möjligheter att ta nästa steg i sin karriärutveckling, gärna i tvärvetenskaplig riktning, och utveckla sin självständighet som forskare.

Utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären stödjer forskare tidigt i karriären i två skilda kritiska steg i karriärutvecklingen och genomförs i två olika spår:

  • Forskningsprojekt för karriärålder 0–3 för dig med en doktorsexamen utfärdad mellan 1 januari 2021 och 1 oktober 2024
  • Forskningsprojekt för karriärålder 4–7 för dig med en doktorsexamen utfärdad mellan 1 januari 2017 och 31 december 2020.

Du kan bara söka i ett av de två spåren.

Digitalt informationsmöte om utlysningen

Inspelning och presentation från informationsmöte , 4.9 MB. om utlysningen Karriärstöd för forskare tidigt i karriären.

Chatta med oss

Formas besvarar allmänna frågor om utlysningen via vår chatt här på webben följande datum:

  • 3 april kl. 10.00-12.00
  • 9 april kl. 10.00-12.00

Kontakt

För frågor om utlysningens innehåll, administrativa frågor och frågor om Prisma

careergrant@formas.se

Uppdaterad:19 mars 2024
Sidansvarig: Lina Westlund