Vem kan söka finansiering?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för våra utlysningar, men även många andra kan söka finansiering hos oss till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter än lärosäten.

Vilken utlysning ska jag välja?

Vad det är för typ av projekt som du behöver finansiera avgör vilken typ av utlysning som kan vara aktuell för dig. I varje utlysning framgår vad som krävs och vem som därför kan bli beviljad finansiering.

Vilka krav måste jag uppfylla?

För att du ska kunna få finansiering krävs att de pengar som Formas betalar ut förvaltas av en så kallad medelsförvaltare. Medelsförvaltaren är den organisation som tar emot pengarna. Det finns även krav som gäller den som söker finansiering, och vilka krav det är beror på vilken typ av finansiering det handlar om. Det kan till exempel krävas doktorsexamen. Här nedan kan du läsa vad som generellt gäller för olika typer av finansiering, i kortfattade beskrivningar.

Vem kan bli medelsförvaltare?

Regler för statligt stöd – för företag och annan ekonomisk verksamhet

Du kan ansöka om finansiering om du är forskare med doktorsexamen. Det gäller även för övriga forskare som ska medverka i projektet. Andra som arbetar i projektet behöver inte ha en doktorsexamen. Det här gäller både i nationella och internationella utlysningar, och det spelar ingen roll om det handlar om finansiering som Formas utlyser enskilt eller finansiering vi utlyser tillsammans med andra forskningsfinansiärer.

Heltidpensionerade forskare kan inte få lönen finansierad

Forskare som är heltidspensionerade kan inte få finansiering för sin egen lön. Det finns dock ingen åldersgräns för sökande och medverkande forskare inom ett projekt.

Grunden är att alla som har en idé för ett kommunikationsprojekt är välkomna att söka finansiering, om temat för idén hör till Formas ansvarsområden. Du ansöker via de utlysningar som vi har för kommunikations­projekt. I varje utlysning kan du läsa dig till vad som krävs för finansiering i just den utlysningen.

I de strategiska innovations­programmen kan många olika aktörer söka finansiering för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt. Det kan vara företag, aktörer inom offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forsknings­institut, till exempel. Du kan läsa mer specifikt om vad som gäller i den utlysning som du är intresserad av.

Du behöver ha doktorsexamen och vara tidigt i din forskarkarriär. Du behöver också dela din projekttid mellan din hemorganisation och minst en värdorganisation. Det kan vara en värdorganisation i eller utanför Sverige. Du kan läsa mer specifikt om kraven i den aktuella utlysningen.

 

Uppdaterad:13 juni 2023