Nordforsk – Grön omställning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt på 3-4 år inom något av utlysningens tre teman.

VEM KAN SÖKA?

Forskare i nordiska och baltiska länder knutna till en godkänd medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Upp till 15 miljoner norska kronor per projekt.

Beslutad: 2024-06-25 14:00

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Nordforsk - Grön omställning

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2024-01181

Anna

Åberg

Chalmers tekniska högskola

Energiliv: Infrastrukturellt medborgarskap i nordiska energiomställningar

4 800 000

2024-01182

Harald

Rohracher

Linköpings universitet

Legitimitet och Acceleration i Energi Initiativ och den Gröna Omställningen

3 379 204

2024-01183

Ida

Nafstad

Lunds universitet

Transformativ miljörättvisa

3 690 000

2024-01184

Helena

Lundberg

Kungliga Tekniska högskolan

Grön vätgas och plattformskemikalier från jordbrukets sidoströmmar

5 141 000

2024-01185

Michael

Martin

IVL, Svenska Miljöinstitutet

Grön kväveomställning: Baljväxternas potential i inomhusodlingar

1 816 100

2024-01186

Annica

Kronsell

Göteborgs universitet

Att Främja Jämställdhet i Klimatomställningen: En Studie av Institutionella Praktiker i myndigheter i Norden och Baltikum

5 000 000

2024-01187

Zeynep

Cetecioglu Gurol

Kungliga Tekniska högskolan

Klimatanpassat bioförädlingskoncept för energieffektivt och CO2-neutralt värdeuttag från matavfall

4 977 725

2024-01188

Kaisa

Raito

Sveriges lantbruksuniversitet

Samisk demokratisk delaktighet i energiomställningen: att främja rättvisa, legitimitet och delaktighet i styrningen

4 855 000

I detta nordisk-baltiska initiativ ligger fokus på tre teman som alla är viktiga i arbetet för en rättvis grön omställning.

  1. I det första temat efterfrågas nya insikter om energieffektiva, motståndskraftiga och hållbara livsmedelssystem.
  2. Det andra temat handlar om vikten av att inkludera genusperspektiv i den gröna omställningen, för att den ska vara rättvis, effektiv och hållbar över tid.
  3. Det tredje temat handlar om demokratiskt engagemang och medborgares involvering i den gröna omställningen.

Mer information

Mer information om utlysningen finns hos Nordforsk.

Kontakt

Frågor om utlysningen ska i första hand skickas till Bjørnar Solhaug Komissar på e-post bjornar.komissar@nordforsk.org. Om du har frågor som specifikt rör villkoren för svenska sökande ber vi dig att läsa om dessa i Annex 1 i utlysningstexten innan du kontaktar oss.

Kontaktperson på Formas

Uppdaterad:25 juni 2024