Impact Innovation: Regleringar och styrmedel för en hållbar industri

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som har potential att påverka utvecklingen av regleringar och styrmedel. Syftet är att minska klimat- och miljötrycket från tillverknings-, gruv- och metallindustrin.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, institut, företag, näringslivsorganisationer, offentlig sektor och ideella organisationer kan söka. Minst tre projektparter ska medverka varav minst en industriaktör

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt bidrag är 1 500 000 kr per projekt. Vinnovas bidrag får uppgå till högst 80% av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden är maximalt 14 månader.

Öppen: 63 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-24 14:00

Den här utlysningen inom Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma satsning Impact Innovation är kopplad till programmen Net Zero Industry och Metals and Minerals.

Utlysningen syftar till att bidra till ett minskat klimat- och miljöavtryck inom tillverknings-, gruv- och metallindustrin. Inriktningen är på regleringar och styrmedel som påverkar förutsättningarna för hållbar omställning.

Läs mer om programmen Net Zero Industry och Metals and Minerals på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Informationsmöte

  • Tid: 20 augusti, kl. 13.00-14.00
  • Plats: Digitalt

Läs mer om informationsmötet Länk till annan webbplats.

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 juni 2024