Impact Innovation: Tekniska insatsområden i programmet Metals and Minerals

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Genomförbarhetsstudier som undersöker projektidéer som har potential att bidra till programmets mission och som adresserar något eller några av programmets tekniska insatsområden (Technological Action Areas, avsnitt 2.1 i programmets scopedokument).

VEM KAN SÖKA?

Företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet eller högskolor och andra relevanta juridiska personer som har kompetens och förmåga att genomföra projektet. Ett sökande konsortium ska bestå av minst två projektparter.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt bidrag är 1 000 000 kronor per projekt och Vinnovas bidrag får uppgå till högst 70 procent av projektets totala stödberättigande kostnad.

Öppen: 49 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-03 14:00

Den här utlysningen tillhör programmet Metals and Minerals, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.

Utlysningen är öppen för ansökningar gällande genomförbarhetsstudier som adresserar något av programmets tekniska insatsområden (”Technological Action Areas”) enligt avsnitt 2.1 i programmets scopedokument Länk till annan webbplats.

Läs mer om programmet Metals and Minerals på impactinnovation.se Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 juni 2024