Formas kommunikationsutlysning 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som kommunicerar, gestaltar och populariserar forskning och forskningsresultat om hållbar utveckling för att komma till användning och skapa nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av Formas ansvarsområden och bidra till de globala hållbarhetsmålen.

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag (ej enskilda firmor), kommuner samt andra organisationer. Projektgruppen ska inneha såväl professionell kommunikations- som forskarkompetens.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Maximal finansiering för ett projekt är 2 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2024-09-04 14:00
Sista ansökningsdatum: 2024-10-23 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att kunskap ska komma till användning och skapa nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar eller samhällsbyggande och samtidigt bidra till att nå ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Du kan söka medel för upp till 36 månader långa projekt. Formas har avsatt totalt 30 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om forskning för hållbar utveckling. Maximal finansiering från Formas för ett projekt är 2 miljoner kronor.

Formas har i uppdrag att kommunicera om forskning och forskningens resultat inom våra ansvarsområden. Sedan 2015 genomför vi särskilda kommunikationsutlysningar som ett led i arbetet med att forskningsresultat ska komma till nytta i samhället.

Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar, gestaltar och populariserar forskningsresultat rörande hållbar utveckling för att resultat ska komma till användning och skapa nytta i samhället.

Fokus för kommunikationsprojekten ska ligga inom något av våra ansvarsområden, miljö, areella näringar eller samhällsbyggande och projekten ska bidra till att nå ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen Länk till annan webbplats. i Agenda 2030. Det kan till exempel vara projekt som kommunicerar kring klimat, säkerhet, miljö, cirkulär ekonomi, konsumtion, jordbruk, vatten, mänskliga rättigheter, skogsbruk eller hållbar samhälls- och stadsplanering.

Genom kommunikationsutlysningen vill vi möjliggöra projekt med hög verkshöjd. Detta för att ge projekten utrymme att testa gränser för hur och var olika aktörer kan kommunicera populärvetenskaplig kunskap om hållbarhet. Kommunikationsinsatsen ska vara väl genomarbetad med potential att nå ut, engagera, skapa förståelse, möjliggöra nya sammanhang för frågorna och beröra relevanta målgrupper.

I tidigare utlysningar har ansökningarna exempelvis handlat om att genomföra utställningar, filmproduktioner, scenkonst, konstverk, olika slags publikationer, digitala utbildningsmaterial, spel, populärvetenskapliga seminarier och andra kommunikationsaktiviteter.

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, kommuner, kultur- och civilsamhällesorganisationer samt andra organisationer kan söka bidrag i utlysningen. Observera att vi inte kan bevilja medel till verksamhetstypen enskild firma, vilket innebär att vi kommer att avslå ansökningar som innefattar enskild firma.

Företag och organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som vill söka bidrag från Formas omfattas av Regler för statligt stöd - för företag och annan ekonomisk verksamhet.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:1 juli 2024