Samhällsbyggnadsforskning - en digital seminarieserie om hållbart samhällsbyggande

I den här seminarieserien får du veta mer om pågående forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Forskarna berättar kortfattat om sina projekt och du har möjlighet att ställa frågor. Seminarieserien startade våren 2021 och fortsätter under hösten 2021.

I den här digitala seminarieserie ordnar vi tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande arrangerar seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Hösten 2021

Våren 2021

Varje digitalt seminarium pågår i en timme. Det spelas också in och publiceras på Formas webbplats där det går att se i efterhand. För de som vill stanna kvar efter seminariet håller vi sändningen igång en stund för att kunna fortsätta ställa frågor och diskutera mer fritt. Seminarierna är gratis och hålls på svenska men det går bra att ställa frågor och få svar på engelska.

Samtliga projekt som presenteras i serien är finansierade av Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Inom programmet, som startade 2017, har nu över 100 projekt finansierats i ett tiotal olika tematiska utlysningar.

Uppdaterad:6 oktober 2021