Hållbara vistelsemiljöer för barn – vardagsmobilitet, utemiljöer och förskolegårdar

Seminariet sändes 13 april 2021. Du får ta del av tre pågående forskningsprojekt som på olika vis berör barn i staden.

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför en digital seminarieserie våren 2021. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om seminarieserien

Uppdaterad:14 april 2021
Sidansvarig: Jon Loit