Samhällsbyggnadsforskning - en digital seminarieserie om hållbart samhällsbyggande

2021-01-26

I denna nya öppna seminarieserie får du veta mer om pågående forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Forskarna kommer att kortfattat berätta om sina projekt och du har möjlighet att ställa frågor.

Tider av hemarbete och en ökad vana vid digitala möten gör att vi på Formas vill testa ett nytt format för att tillgängliggöra pågående forskning och diskutera samhällsbyggnadsfrågor.

I vårens digitala seminarieserie ordnar vi fem tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande arrangerar seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Varje digitalt seminarium pågår i en timme, kl.10.00-11.00. Det spelas också in och publiceras på Formas webbplats där det går att se i efterhand. För de som vill stanna kvar efter seminariet kommer vi att hålla sändningen igång till kl.11.30 för att kunna fortsätta ställa frågor och diskutera mer fritt. Seminarierna är gratis och hålls på, svenska men det går bra att ställa frågor och få svar på engelska.

Samtliga projekt som presenteras i serien är finansierade av Formas inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Inom programmet, som startade 2017, har nu över 100 projekt finansierats i ett tiotal olika tematiska utlysningar.

Uppdaterad:17 februari 2021