Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 - handlingsmönster, luftkvalitet, samhällsnormer

Tre pågående forskningsprojekt presenterades i ett seminarium 8 juni 2021. De utgår från pandemins effekter på samhället men också vilka möjligheter pandemin medför för en hållbar omställning av samhället. 

Projekten finansierades i utlysningen Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 Länk till annan webbplats., ett samarbete med MSB och de nationella forskningsprogrammen om klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande. Totalt finansierades 20 projekt som ska utforska omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Läs mer om alla finansierade projekt

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om seminarieserien

Uppdaterad:10 juni 2021
Sidansvarig: Jon Loit