Hälsosamma samhällen - luftkvalitet, folkhälsa och grönområden

Du får ta del av tre pågående forskningsprojekt som på olika vis berör frågor kring hur vi kan nå mer hälsosamma samhällen för alla genom att planera för bättre luftkvalitet, ökad folkhälsa och varierade grönstrukturer.

De projekt som presenterades vid seminariet 16 mars 2021 finansierades i utlysningen Forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande. Totalt finansierades 17 projekt i denna utlysning som efterfrågade forskningsprojekt där medborgare och andra samhällsaktörer står i fokus för det hållbara samhällsbyggandet.

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om seminarieserien

Uppdaterad:27 april 2021
Sidansvarig: Jon Loit