Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

Beslutad: 2018-09-26 17:00

Beslutad. I den här utlysningen kan forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut söka finansiering. Utlysningen består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt.

Del 1: Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Formas söker synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor inom ämnesområden med relevans för hållbart samhällsbyggande och som gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner. Ansökningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknik. I bedömningen av synteserna kommer stor vikt att läggas vid metoden. 

Du kan söka: Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.

Så mycket kan du söka: 1-1,5 miljoner kronor/år.

Projektets längd: 1 år.

Formas delar totalt ut: Upp till 16,5 miljoner kronor.

Del 2: Forskningsprojekt med medborgare eller aktörer i fokus

Formas välkomnar forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet. Projekten ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin, till exempel samhällsvetenskap, eller mellan två vetenskapliga discipliner, till exempel samhällsvetenskap och teknik. Ansökningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, medicin   och teknik.

Du kan söka: Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.

Så mycket kan du söka: 1–3 miljoner kronor/år.

Projektets längd: 3 år.

Formas delar totalt ut: Upp till 85 miljoner kronor.

Utlysningstexter

I utlysningstexterna hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Del 1: Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov , 227.7 kB.
Del 2: Forskningsprojekt med medborgare eller aktörer i fokus , 216.5 kB.

Vill du veta mer om utlysningen?

Dialogmöte om utlysningen hölls 19 januari i Stockholm och filmades. Se film från mötet här Länk till annan webbplats..

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller kommer gå att hitta i utlysningstexterna. 

Länkar

Så här går det till att söka hos Formas

Vem kan bli medelsförvaltare

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats.  

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Den här utlysningen är den andra inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Den första utlysningen handlade om social bostadspolitik. Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Klicka här för att läsa mer om det Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:9 juli 2019