Seminarium: Samhällsplanering för omställning

.

2021-10-26

Ta del av tre finansierade forskningsprojekt som på olika vis ska utforska hur den svenska samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till hållbar omställning av städer och samhällen.

De projekt som presenterades på seminariet finansierades i utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2) - Formas. Totalt finansierades 19 projekt i denna utlysning. Projekten förväntas bidra med ökad kunskap och nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för verklig omställning till hållbara samhällen.

Läs mer om alla finansierade projekt

Läs mer om seminarieserien

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Mer information
Datum: 26 oktober 2021
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Via Zoom
Uppdaterad:3 november 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg