Seminarium: Hållbar bostadsförsörjning för alla

2021-11-09

Formas presenterar den nya utlysningen som öppnar i november kring socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Du får ta del av det pågående arbetet med utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning samt en kunskapssammanställning kring trångboddhet och bostäders av betydelse för boendes hälsa och säkerhet.

Läs mer om seminarieserien här

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om alla finansierade projekt i det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Mer information
Datum: 9 november 2021
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Online
Uppdaterad:16 november 2021
Sidansvarig: Sofia Rickberg