Från forskning till praktik - verktyg för att ställa om på lokal nivå

Tre pågående forskningsprojekt presenterades som på olika vis tar fram praktiska verktyg som bygger på forskning och kan användas på lokal nivå för att öka omställningskraften. 

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Läs mer om seminarieserien

Uppdaterad:12 augusti 2021
Sidansvarig: Jon Loit