Social bostadspolitik - smarta bostäder, flyttmönster och målkonflikter

Du får ta del av tre pågående forskningsprojekt kring social bostadspolitik som på olika vis berör frågor kopplade till bland annat smarta bostäder, flyttmönster och målkonflikter.

De projekt som presenterades på seminariet 16 februari 2021 finansierades i utlysningen Forskning för social bostadspolitik. Totalt finansierades 14 projekt i denna utlysning. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik.

Läs mer om alla finansierade projekt

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande genomför den helt digitala seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

Uppdaterad:17 februari 2021
Sidansvarig: Jon Loit