Årliga öppna utlysningen – forskningsprojekt

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning. Medelsförvaltare ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst tre år.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-02-21 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-03-30 14:00

Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Sök medel för forskningsprojekt under maximalt 3 år och totalt som mest 3 miljoner kronor. Du ska ha avlagt doktorsexamen senast vid utlysningens stängning för att söka i denna utlysning. I den årliga öppna utlysningen välkomnar vi ansökningar inom våra tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. 

Forskningsprojekt är en av två bidragsformer i årliga öppna utlysningen. I den årliga öppna utlysningen formulerar du som forskare din egen frågeställning. Utlysningens syfte är att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet som leder till en tydlig förflyttning av kunskapsläget för att möta samhällsutmaningar och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Frågeställningarna får gärna vara tvärvetenskapliga. Den forskning som stöds kan vara antingen grundläggande forskning eller behovsmotiverad, tillämpad forskning.

För att kunna ansöka om bidrag inom bidragsformen Forskningsprojekt ska huvudsökanden ha avlagt doktorsexamen, senast vid utlysningens stängning. Bidrag för Forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet, högskola eller annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Forskningsprojekt som ligger utanför Formas tre ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggnad kommer att avslås.

Förändringar i Formas årliga öppna utlysning

Är du huvudsökande (projektledare) för ett pågående forskningsprojekt som Formas finansierar? Nu genomför vi förändringar i ansökningsförfarandet till vår årliga öppna utlysning 2023. Det kan komma att påverka dig som vill söka medel från oss.

Förändringar i Formas årliga öppna utlysning 2023

Webbinarier – ställ frågor om utlysningen

Preliminära datum:

● Onsdag 22 februari kl 10:00 – För dig som arbetar vid ett Grants office (på svenska)

● Torsdag 23 februari kl 10.00 – För dig som planerar att söka i utlysningen (på engelska)

Kontaktinformation

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta oss på adressen arligaoppna@formas.se

Uppdaterad:26 januari 2023