Statistik: Beviljandegrad och medelsförvaltare 2023 2023

Totalt fördelades 630 miljoner kronor till 189 projekt. 1 259 ansökningar granskades och 15 procent av dem beviljades. Statistiken gäller för årliga öppna utlysningen 2023.

Beviljandegrad

Årliga öppna utlysningen (totalt)

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

533

62

12%

Män

726

127

17%

Totalt

1 259

189

15%

Forskningsprojekt

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

314

36

11%

Män

464

80

17%

Totalt

778

116

15%

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären

Huvudsökande

Antal ansökningar*

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

219

26

12%

Män

262

47

18%

Totalt

481

73

15%

*Antal ansökningar inkluderar inte tidiga avslag.


Medelsförvaltare

Forskningsprojekt: Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Total beviljat belopp**

(i tkr)

Sveriges lantbruksuniversitet

48

167 726

Stockholms universitet

22

68 094

Lunds universitet

20

67 684

Uppsala universitet

20

64 184

Göteborgs universitet

13

42 947

Kungliga Tekniska högskolan

11

36 924

Chalmers tekniska högskola

9

28 965

Umeå universitet

8

24 878

Luleå Tekniska Universitet

5

16 991

Linköpings universitet

5

14 735

Karolinska Institutet

4

11 955

Naturhistoriska riksmuseet

3

10 843

Örebro universitet

3

9 998

Södertörns högskola

3

9 984

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

3

9 941

Malmö universitet

2

7 000

Linnéuniversitetet

2

6 999

Karlstads universitet

1

4 000

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 999

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

3 994

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

1

3 958

Mittuniversitetet

1

3 929

Statens geotekniska institut

1

2 999

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

2 999

Högskolan i Halmstad

1

2 998

* summorna är avrundade

Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären: Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade projekt

Total beviljat belopp*

(i tkr)

Sveriges lantbruksuniversitet

48

167 726

Stockholms universitet

22

68 094

Lunds universitet

20

67 684

Uppsala universitet

20

64 184

Göteborgs universitet

13

42 947

Kungliga Tekniska högskolan

11

36 924

Chalmers tekniska högskola

9

28 965

Umeå universitet

8

24 878

Luleå Tekniska Universitet

5

16 991

Linköpings universitet

5

14 735

Karolinska Institutet

4

11 955

Naturhistoriska riksmuseet

3

10 843

Örebro universitet

3

9 998

Södertörns högskola

3

9 984

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

3

9 941

Malmö universitet

2

7 000

Linnéuniversitetet

2

6 999

Karlstads universitet

1

4 000

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 999

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

3 994

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

1

3 958

Mittuniversitetet

1

3 929

Statens geotekniska institut

1

2 999

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

2 999

Högskolan i Halmstad

1

2 998

* summorna är avrundade

Uppdaterad:7 november 2023
Sidansvarig: Judit Wefer