Statistics: Success rates and Administrating organisations 2023

189 projects were funded with a total of 630 million SEK. 1 259 application were reviewed and 15 percent of them were approved. The statistics apply to the annual open call 2023.

Success rates

Annual open call (in total)

Main applicant

Number of applications*

Number of approved grants

Success rate

Women

533

62

12%

Men

726

127

17%

Total

1 259

189

15%

Research projects

Main applicant

Number of applications*

Number of approved grants

Success rate

Women

314

36

11%

Men

464

80

17%

Total

778

116

15%

Research projects for early-career researchers

Main applicant

Number of applications*

Number of approved grants

Success rate

Women

219

26

12%

Men

262

47

18%

Total

481

73

15%

*Number of applications, not including early rejected applications.

Administrating organisations

Research Projects: Approved grants and amounts per administrating organisation

Administrating organisations

Number of approved grants

Total grant amount (in thousands of SEK)**

Sveriges lantbruksuniversitet

48

167 726

Stockholms universitet

22

68 094

Lunds universitet

20

67 684

Uppsala universitet

20

64 184

Göteborgs universitet

13

42 947

Kungliga Tekniska högskolan

11

36 924

Chalmers tekniska högskola

9

28 965

Umeå universitet

8

24 878

Luleå Tekniska Universitet

5

16 991

Linköpings universitet

5

14 735

Karolinska Institutet

4

11 955

Naturhistoriska riksmuseet

3

10 843

Örebro universitet

3

9 998

Södertörns högskola

3

9 984

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

3

9 941

Malmö universitet

2

7 000

Linnéuniversitetet

2

6 999

Karlstads universitet

1

4 000

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 999

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

3 994

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

1

3 958

Mittuniversitetet

1

3 929

Statens geotekniska institut

1

2 999

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

2 999

Högskolan i Halmstad

1

2 998

** sums are rounded

Research projects for early-career researchers: Approved grants and amounts per administrating organisation

Administrating organisations

Number of approved grants

Total grant amount (in thousands of SEK)**

Sveriges lantbruksuniversitet

48

167 726

Stockholms universitet

22

68 094

Lunds universitet

20

67 684

Uppsala universitet

20

64 184

Göteborgs universitet

13

42 947

Kungliga Tekniska högskolan

11

36 924

Chalmers tekniska högskola

9

28 965

Umeå universitet

8

24 878

Luleå Tekniska Universitet

5

16 991

Linköpings universitet

5

14 735

Karolinska Institutet

4

11 955

Naturhistoriska riksmuseet

3

10 843

Örebro universitet

3

9 998

Södertörns högskola

3

9 984

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

3

9 941

Malmö universitet

2

7 000

Linnéuniversitetet

2

6 999

Karlstads universitet

1

4 000

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

1

3 999

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

1

3 994

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

1

3 958

Mittuniversitetet

1

3 929

Statens geotekniska institut

1

2 999

RISE Research Institutes of Sweden AB

1

2 999

Högskolan i Halmstad

1

2 998

** sums are rounded

Updated:7 November 2023
Page manager: Judit Wefer