Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment: Utveckling av projektresultat

Beslutad: 2018-12-07 00:00

Beslutad. Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för fortsättningsprojekt från avslutade eller pågående projekt inom programmet. Utlysningen öppnar 1 oktober.

Beslut

Beslutslista: Smart Built Environment, Utveckling av projektresultat, 7 december 2018 (Excel) , 20.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Om utlysningen

Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat, samt att stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar. Bidrag kan sökas för projekt som bygger vidare på resultat eller delresultat från minst ett annat projekt som har beviljats medel inom Smart Built Environment senast 2017-12-31. Vi uppmuntrar också till att söka synergier med andra FoI-projekt inom eller utanför Smart Built Environment. Den sökande behöver inte tidigare ha arbetat i ett av programmets projekt.

Du kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan.

Samfinansiering krävs på 50 % av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 350 000–1,5 miljoner kronor.
Projektets totala budget: 700 000–3 miljoner kronor.
Projektets längd: 618 månader.
Formas delar totalt ut: Ca 5 miljoner kronor.

Så ansöker du

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten.

Utlysningstext

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser Utveckling av projektresultat , 227.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Mallar

Mall för projektbeskrivning , 51.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för budget , 27.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Länkar

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, tillförordnad Programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina.gabrielii@iqs.se

Ansökan och bedömningsprocess
Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas
073-068 60 08
katarina.buhr@formas.se

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför gör Formas den här utlysningen

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:25 januari 2019