Nationella forskningsprogram

Regeringen har inrättat 13 nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för fyra av dessa – klimat, hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten.

Alla program är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en nationell forskningsagenda för respektive område.

Klimat

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar.

Forskningsprogrammet om klimat

Hållbart samhällsbyggande

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap för nya lösningar inom samtliga samhällssektorer och bidra till att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.

Forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Livsmedel

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Forskningsprogrammet för livsmedel

Hav och vatten

Det nationella forskningsprogrammet om hav och vatten ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt med ett helhetsperspektiv på vatten. Det ska underlätta ett nära samarbete mellan forskare och intressenter och samla finansiärerna inom vattenområdet.

Forskningsprogrammet för hav och vatten

Hitta utlysningar inom programmen

Du hittar utlysningar inom de nationella forskningsprogram som Formas ansvarar över under utlysningar.

Utvärderingar av programmen

Under 2022 har vi låtit utvärdera de tre av Formas fyra nationella forskningsprogram som kommit halvvägs i sin tioåriga programperiod.

Vi har också låtit göra en sammanfattande analys utifrån samtliga sju nationella forskningsprogram som har utvärderats 2022.

Uppdaterad:8 maj 2024
Sidansvarig: John Tumpane