Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet om klimat

Vitt och rött omslag med texten ''Halvtidsutvärdering av det Nationella forskningsprogrammet om Klimat''

Utvärderingens syfte är att bedöma programmets potential att uppnå förväntade resultat och effekter enligt dess strategiska forskningsagenda.

Regeringen har gett Formas i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet om klimat. I rapporten utvärderas hur väl programmets utformning och insatser svarar mot regeringsuppdraget, inklusive vilket mervärde det tillför forsknings- och innovationssystemet.

Utvärderingen har genomförts av Faugert & Co Utvärdering AB på gemensamt uppdrag av Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Rapportens analys och rekommendationer är helt och hållet utvärderarnas.

 • Författare:

  Daniel Holmberg, Maria Ricksten, Göran Melin, Josefine Olsson och Sebastian Eriksson Berggren – Faugert & Co/Technopolis Sweden
 • År:

  2022-11-07
 • ISBN:

  978-91-540-6170-9
 • Beteckning:

  R10:2022
Uppdaterad:2 februari 2023