En formativ metautvärdering av sju svenska nationella forskningsprogram, 2017–2021

Rött och vitt omslag med texten En formativ metautvärdering av sju svenska nationella forskningsprogram, 2017–2021

Den här rapporten innehåller en sammanfattande analys av sju utvärderade nationella forskningsprogram. Formas, Forte och Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen 13 stycken nationella forskningsprogram. Sju av programmen har nu genomgått en utvärdering.

De första sju nationella forskningsprogrammen startade 2017 och har nu kommit halvvägs i sina programperioder. De tre ansvariga myndigheterna har låtit utvärdera dessa sju program för att bidra till lärande och fortsatt utveckling. Det här är en sammanfattande analys som ska ge övergripande perspektiv på programmen och deras upplägg.

Utvärderingen har genomförts av Faugert & Co Utvärdering AB på gemensamt uppdrag av Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Rapportens analys och rekommendationer är helt och hållet utvärderarnas.

 • Författare:

  Erik Arnold, Göran Melin och Josefine Olsson – Faugert & Co/Technopolis Sweden and Technopolis Ltd
 • År:

  2022-11-07
 • ISBN:

  978-91-540-6168-6
 • Beteckning:

  R8:2022
 • Språk:

  Engelska
Uppdaterad:7 november 2022