Halvtidsutvärdering av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Rött och vitt omslag med texten Halvtidsutvärdering för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Utvärderingens syfte är att bedöma programmets potential att uppnå förväntade resultat och effekter enligt dess strategiska forskningsagenda.

Regeringen har gett Formas i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. I rapporten utvärderas hur väl programmets utformning och insatser svarar mot regeringsuppdraget, inklusive vilket mervärde det tillför forsknings- och innovationssystemet.

Utvärderingen har genomförts av Faugert & Co Utvärdering AB på gemensamt uppdrag av Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Rapportens analys och rekommendationer är helt och hållet utvärderarnas.

 • Författare:

  Daniel Holmberg, Vera Stafström, Göran Melin, Josefine Olsson, Sebastian Eriksson Berggren – Faugert & Co/Technopolis Sweden
 • År:

  2022-11-07
 • ISBN:

  978-91-540-6169-3
 • Beteckning:

  R9:2022
Uppdaterad:7 november 2022