Informationsseminarium: Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

2022-11-10

Sju av de 13 nationella forskningsprogrammen har kommit halvvägs.

Den 10 november arrangerade Formas, Forte och Vetenskapsrådet ett seminarium om den övergripande analysen och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram.

Formas, Forte och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att driva 13 nationella forskningsprogram.

De första sju forskningsprogrammen startade 2017 och har nu kommit halvvägs i sina programperioder. De tre ansvariga myndigheterna har låtit utvärdera dessa sju program för att bidra till lärande och fortsatt utveckling. Vi har även låtit göra en sammanfattande analys som ska ge övergripande perspektiv på programmen och deras upplägg.

Om seminariet 10 november

På det här digitala informationsseminariet presenterades huvudresultaten i den sammanfattande analysen av de övergripande lärdomar som finns att dra utifrån de sju programmens utvärderingar.

Presentationen hölls av utvärderare Erik Arnold, Technopolis Group. Efter presentationen var det öppet att ställa frågor till Erik och representanter från Formas, Forte och Vetenskapsrådet.

Här finns presentationen (i pdf-format):

Rapporten med den sammanfattande analysen

På Formas webbplats finns rapporten för den sammanfattande analysen, inklusive länkar till de separata rapporterna för samliga sju utvärderade forskningsprogram:

Om de nationella forskningsprogrammen

Nationella forskningsprogram är breda, tioåriga satsningar som ska stärka forskningens möjligheter att möta de samhällsutmaningar regeringen har pekat ut.

Syftet är även att stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. De nationella forskningsprogrammen ska bygga på en nationell forskningsagenda för respektive område.

På myndigheternas respektive webbplats hittar du mer information om samtliga 13 nationella forskningsprogram.

Formas nationella forskningsprogram

Fortes nationella forskningsprogram

Vetenskapsrådets nationella forskningsprogram

Kontaktperson för seminariet:

Mer information
Datum: 10 november 2022
Tid: 13:00 - 14:00
Plats: Digitalt
Arrangör:Formas, Forte och Vetenskapsrådet
Uppdaterad:28 november 2022