Utvecklingsprojekt

Du kan söka finansiering för utvecklingsprojekt som är relevanta för våra ansvars­områden. För att få finansiering från oss krävs att du även får finansiering av andra. Du kan till exempel ansöka om finansiering i vår öppna utlysning, och där tar vi emot ansökningar för utvecklingsprojekt en gång om året.

Vad räknas som utvecklingsprojekt?

Syftet med att finansiera utvecklingsprojekt är att underlätta att forskningsresultat kommer till användning. Till utvecklingsprojekt räknar vi projekt som systematiskt och metodiskt använder forskningsresultat, vetenskaplig kunskap och nya idéer för att ta fram nya produkter, processer eller system. Det kan också vara för att väsentligt förbättra produkter, processer och system som redan finns. Vi utgår från OECD:s Frascati-manual.

Utvecklingsprojekten behöver medfinansieras

För att du ska kunna få finansiering kräver vi att du även får finansiering av andra intressenter, till minst hälften. Medfinansieringen kan till exempel komma från företag, kommuner eller myndigheter, men inte från andra forskningsfinansiärer eller lärosätenas egna medel. Finansieringen kan antingen bestå av kontanta medel eller vara i form av in-kind, så som arbetstid, tillgång till infrastruktur eller andra resurser.

När går det att söka?

Du kan söka finansiering i vår årliga öppna utlysning. I den tar vi emot ansökningar för utvecklingsprojekt en gång om året. Ibland har vi även riktade utlysningar där du kan söka finansiering för utvecklingsprojekt.

För att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar kan du följa vårt nyhetsbrev.

Skriv ut
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel
Uppdaterad:1 april 2020