Kommunikations­projekt

Du kan ansöka om finansiering för kommunikationsprojekt som är populär­veten­skapliga och förmedlar kunskap om forskning inom våra ansvarsområden. Du ansöker genom våra utlysningar.

Vilka slags kommunikationsprojekt går att söka för?

Vi finansierar många olika typer av kommunikations­projekt. Det gemensamma för projekten är att de ska vara relevanta för våra ansvarsområden och att de ska vara populär­veten­skapliga. Det kan till exempel vara projekt för att utveckla populär­veten­skap­liga konferenser, publika­tioner, utställningar eller seminarier. Det kan också vara projekt för att skapa populär­veten­skapliga film- och videoproduktioner, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Vem kan söka finansiering?

Vem som kan söka varierar mellan olika kommunikations­utlys­ningar, men grunden är att vem som helst är välkommen. Både företag och universitet kan ansöka. Projektet måste ha minst en forskare med doktorsexamen, men det är inget krav att den som är projektledare har det. Samtidigt är utlysningarna olika, så läs vad som står i den utlysning som du är intresserad av. Där framgår vad som krävs för att kunna få finansiering.

När går det att söka?

Det varierar hur många utlysningar vi har per år och när på året de är öppna. För att hålla dig uppdaterad om våra utlysningar kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Alla aktuella utlysningar

Kontaktpersoner

Uppdaterad:31 maj 2022
Sidansvarig: Anna Lena Clareby