Akutbidrag för att bevara data eller forskningsmaterial

Du kan ansöka om finansiering med akutbidrag i situationer som kräver snabb hantering. Akutbidraget kan till exempel användas för att snabbt samla in forsknings­­data eller för att säkerställa att forsknings­­material finns tillgängligt i framtiden. Du söker det genom vår stående utlysning för akutbidrag.

Utvärdering av akutbidraget

Under våren kommer vi att genomföra en översyn och utvärdering av akututlysningens nuvarande utformning. Vi räknar med att det blir möjligt att söka i utlysningen igen efter sommaren.

Vilka är kraven för finansiering med akutbidrag?

Akutbidraget kan du söka för att finansiera ett akut behov av att säkerställa att vissa forsknings­data eller ett forsknings­material görs tillgängligt för framtiden. Det akuta behovet ska grunda sig på ett fenomen eller en situation som har uppkommit hastigt eller inte har kunnat förutses och som inte kommer att upprepas.

Vilken typ av data kan det gälla?

Finansieringen kan gälla till exempel mätdata eller insamling av prover eller annat forskningsmaterial, som intervjuer eller deltagande­observationer.

När kan man söka?

Du kan söka akutbidrag när som helst på året, utom i december.

Vem kan söka akutbidrag?

Du ska ha doktorsexamen för att kunna bli beviljad akutbidrag, och pengarna ska förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller våra krav på medels­förvaltare. Kravet om doktors­examen gäller både projektledare och eventuella medverkande forskare. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha doktorsexamen.

Ett akutbidrag kan sökas inom samtliga vetenskapliga discipliner: humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inom tvärvetenskapliga ansatser.

Skriv ut
Sidansvarig: Kenneth Nilsson
Uppdaterad:7 februari 2020