Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad 2018-11-14. Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål. Planeringsbidraget förväntas användas till att initiera breda konsortier, arbeta fram en strategisk forskningsplan samt genomföra förstudier. Utlysningen har två delar, en är inriktad på kopplingar mellan hållbarhetsmålen, både vad gäller synergier och konflikter mellan ett eller flera mål. Den andra syftar till att förbereda för humanistisk eller samhällsvetenskaplig forskning kring de globala hållbarhetsmålen inom Formas verksamhetsområden.

Beslut

Beslutslista: Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen 2018-11-14 (xls) , 21.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

Del 1: Synergier och konflikter

Flera av de globala hållbarhetsmålen berör varandra, vilket skapar potential till såväl synergier som konflikter. Planeringsbidragen i denna delutlysning ska fokusera på relationen mellan utmaningar i minst tre av de globala hållbarhetsmålen, så som mat och vatten, markanvändning, bioenergi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatförändringar. Ansökningar välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner.

Du kan söka: Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Så mycket kan du söka: 2 miljoner kronor.

Projektets längd:
12 månader.

Formas delar totalt ut:
Upp till 30 miljoner kronor (totalsumma för delutlysning 1 och 2).

Del 2: Humaniora och samhällsvetenskap

En mångfald av vetenskapliga perspektiv krävs på de globala hållbarhetsmålen. I denna delutlysning efterlyses humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser, såsom ekonomiska, kulturella, institutionella, politiska, historiska, psykologiska, teologiska, filosofiska och gestaltande perspektiv . Det är ett krav att forskningen tydligt relaterar sin frågeställning till ett eller flera hållbarhetsmål.

Du kan söka: Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Så mycket kan du söka: 2 miljoner kronor.

Projektets längd: 12 månader.

Formas delar totalt ut: Upp till 30 miljoner kronor (totalsumma för delutlysning 1 och 2).

Utlysningstexter

I utlysningstexterna hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Utlysningstext Del 1: Synergier och konflikter , 127.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlysningstext Del 2: Humaniora och samhällsvetenskap , 127.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om utlysningen?

Den 19 juni arrangerades ett webinarium om utlysningen med möjlighet att ställa frågor. Nedan kan du se inspelningen av webinariet. Du kan också ladda ner presentationen (pdf). , 634.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexterna.

Mer information

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig

Katarina Buhr, forskningssekreterare
Telefon: 08-775 40 19
E-post: katarina.buhr@formas.se

Administrativt stöd

Sara Paglia, forskningsadministratör
Telefon: 08-775 41 09, 072-451 33 55
E-post: sara.paglia@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019