Nationella forskningsprogrammet om klimat: Vägar framåt

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad. Utlysningen söker projekt inom två områden, dels forskningsprojekt om måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt och dels forskningsprojekt om modeller och metoder som bryter ny mark. Den angivna budgeten för område 1 och område 2 tillsammans är totalt upp till 168,4 miljoner kronor. Utlysningens medel fördelas mellan de två områdena utifrån de inkomna ansökningarnas antal och kvalitet. Formas målsättning är att finansiera högkvalitativa projekt inom båda områdena. Förtydligande om särskilt krav på forskare tidigt i karriären gjordes i utlysningstexten 2018-03-22.

Beslut

Beslutslista: Nationella forskningsprogrammet om klimat - vägar framåt , 21.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan beslut publiceras i Prisma.

Område 1: forskningsprojekt om måluppfyllelse, styrning och tillvägagångssätt

Du kan söka: För att kunna ansöka om bidrag inom forskningsprojekt måste huvudsökanden och medverkande forskare ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.

Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Det finns inte någon åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Så mycket kan du söka: Upp till 2,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: Upp till 4 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 168,4 miljoner kronor för område 1 och 2 tillsammans.
Särskilt krav: Projekten ska inkludera minst en forskare tidigt i karriären. Det finns inga krav på medfinansiering.

Utlysningstext

Här hittar du utlysningstexten för Område 1 och allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt. Område 1: Måluppfyllelse, styrning och hållbara tillvägagångssätt , 222.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Område 2: forskningsprojekt om modeller och metoder som bryter ny mark

Du kan söka: För att kunna ansöka om bidrag inom forskningsprojekt måste huvudsökanden och medverkande forskare ha avlagt doktorsexamen. Annan personal som medverkar i projektet behöver inte ha avlagt doktorsexamen.

Bidrag för forskningsprojekt får enbart förvaltas av ett svenskt universitet eller högskola eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare . Det finns inte någon åldersgräns för huvudsökande och medverkande forskare, men heltidspensionerade forskare kan inte erhålla bidrag för lön.

Så mycket kan du söka: Upp till 2,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd:Upp till 4 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 168,4 miljoner kronor för område 1 och 2 tillsammans.
Särskilt krav: Projekten ska inkludera minst en forskare tidigt i karriären. Projekten ska inslag av internationell samverkan. Det finns inga krav på medfinansiering.

Utlysningstext

Här hittar du utlysningstexten för Område 2 och allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt. Område 2: Forskningsprojekt om modeller och metoder som bryter ny mark , 223.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om utlysningen?

Formas ordnar ett dialogmöte för utlysningen den 23 mars 2018 i Stockholm. Mer information och registrering hittar du här. Länk till annan webbplats.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller kommer gå att hitta i utlysningstexterna.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas Länk till annan webbplats.

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvariga:
Maria Alm, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-775 40 48
E-post: maria.alm@formas.se

Sandro Caruso, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-775 40 64
E-post: sandro.caruso@formas.se

Administrativt stöd
Pernilla Hjerth Elgström, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)8-775 40 33
E-post: pernilla.hjerthelgstrom@formas.se

Nationella forskningsprogrammet om klimat

Formas fick genom den forskningspolitiska propositionen "Kunskap i samverkan" (2016) i uppdrag av regeringen att inrätta ett brett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat. Forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer, och utlysningar kommer att hållas löpande under programmets tioåriga period. Vägar framåt är den andra utlysningen inom forskningsprogrammet. Klicka här för att läsa mer.

Uppdaterad:27 januari 2019