Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Du som har avlagt doktorsexamen, examensbevis utfärdat, som tidigast 1 januari 2019 och som senast 30 april 2023

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka medel för din egen lön, overhead och lokalkostnader. Projekten kan vara 24 till 48 månader.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-11-08 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-12-20 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

När forskare rör sig mellan olika forskningsmiljöer sprider de sin kunskap och lär sig samtidigt nya verktyg och metoder, hittar nya inriktningar för sin forskning och utvidgar sina nätverk. För forskare tidigt i karriären är sådana erfarenheter särskilt värdefulla. På en övergripande nivå bidrar forskarmobilitet till att skapa dynamiska forskarmiljöer som bedriver högkvalitativ verksamhet i forskningsfronten.

Formas mobilitetsstöd riktar sig till dig som har avlagd doktorsexamen, examensbevis utfärdat, tidigast 1 januari 2019 och senast 30 april 2023. Avräkningsbar tid, som föräldraledighet, sjukdom eller militärtjänstgöring, politiskt uppdrag, eller liknande omständighet, kan vara skäl för att medge undantag från tidsregeln.

Utlysningen välkomnar forskningsprojekt där forskare formulerar sina egna frågeställningar, och omfattar Formas alla områden, miljö, areella näringar och samhällsbyggande, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Utlysningen omfattar både nationell och internationell forskarmobilitet.

Den årliga utlysningen Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären planeras öppna för ansökningar den 8 november 2022.

Kontaktinformation

Uppdaterad:14 september 2022
Sidansvarig: Josefin Thoresson