Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som ökar kunskapen och tar fram nya lösningar för kolinlagring i svensk jordbruksmark.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Forskare kan söka max 2 miljoner kronor per år i max fyra år.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-01-27 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-03-24 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

För att öka kunskapen om hur inlagringen av organiskt kol och näringsämnen kan öka i svensk jordbruksmark, förbereder vi nu en utlysning för forskning inom området. Utlysningen är del av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Ett ökat behov av livsmedelsproduktion samtidigt som koldioxidutsläppen behöver minska kraftigt, skapar ett svårt dilemma. För att klara klimatkrisen behöver vi producera livsmedel på ett sätt som kraftigt begränsar koldioxidutsläppen. Det svenska jordbrukssystemet orsakar utsläpp av växthusgaser men binder även in koldioxid och lagrar den i mer stabila former av kol i jorden. Detta behöver utforskas mer. Olika brukningsmetoder och odlingssystem har potential att öka inlagringen av organiskt kol och näringsämnen i jordbruksmark, öka avkastningen, förbättra jordens biologiska och fysiska egenskaper samt öka den biologisk mångfalden.

Syftet med utlysningen är att finansiera forskning som ökar kunskapen och tar fram nya lösningar för kolinlagring i svensk jordbruksmark. Forskningen ska även bidra till att främja en svensk livsmedelsproduktion som bidrar till denna omställning och samtidigt står sig väl i internationell jämförelse. Den här utlysningen avser endast jordbruksmark och inkluderar således inte skogsbruk eller betesmark.

Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska lärosäten, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Relevanta intressenter, såsom aktörer inom jordbrukssektorn, livsmedelsproduktion och civilsamhälle, förväntas involveras i projekten. Intressenter utanför forskningen välkomnas att bidra till projektet i form av medfinansiering, men det är inte ett krav. Formas beviljar inte medel till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet i denna utlysning.

Kontaktinformation

Uppdaterad:15 december 2021