Årliga öppna utlysningen 2020 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt där du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Forskare tidigt i karriären. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen tidigast den 1 januari 2012 eller senast den 31 december 2018.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Medel kan sökas för högst fyra år (48 månader).

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-02-27 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-04-02 14:00

Delutlysningen forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären riktar sig till forskare som har avlagt doktorsexamen två till åtta år tidigare. Det går att söka medel för forskningsprojekt under maximalt fyra år och totalt som mest 4 miljoner kronor.

I Formas årliga öppna utlysning 2020 finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt och Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Syftet med årliga öppna utlysningen är att möjliggöra för forskare att formulera sina egna frågeställningar utifrån identifierade samhällsbehov inom Formas ansvarsområden.

Formas finansierar forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. I den årliga öppna utlysningen 2020 välkomnar vi ansökningar inom rådets alla områden, gärna med gränsöverskridande frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och vara av relevans för en hållbar samhällsutveckling. Forskningen kan vara både grundläggande och behovsmotiverad för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om årliga öppna utlysningen.

Utlysningstext

Den fullständiga utlysningstexten publiceras inom kort.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:6 februari 2020