Åtgärder för ökad djurvälfärd

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till en ökad utveckling av åtgärder som aktivt kan förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Företag, organisationer, forskare som har avlagt doktorsexamen samt är verksamma vid företag (ej enskilda firmor), svenska lärosäten eller forskningsinstitut som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till två år. Maximal finansiering för ett projekt är två miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-03-12 00:00
Sista ansökningsdatum: 2020-05-14 14:00

Utlysningen Åtgärder för ökad djurvälfärd har som syfte att bidra till ökad utveckling av åtgärder som kan aktivt förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan. Fokus i denna utlysning kommer att vara, utöver utveckling, även nyttiggörande.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. I denna utlysning kommer även företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna som medelsförvaltare vara välkomna att ansöka. Observera att då gäller regler för statligt stöd.

Projekten kommer kunna pågå i upp till två år och omfatta en total budget om maximalt 2 miljoner kronor per projekt.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:24 januari 2020