Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment: Incitament, affärsmodeller och risker

Beslutad: 2018-06-27 00:00

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser medel för projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker för digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Beslutslista 2018-06-27 , 11.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag kan exempelvis sökas för studier som tar sig an hela eller delar av en värdekedja, analyserar behoven för strukturell förändring, syntetiserar andra branschers förändringsarbete som kan vara grund för möjliga förändringar i samhällsbyggnadssektorn eller utveckla resultat från pågående eller avslutade projekt inom Smart Built Environment eller andra FoI-program.

Du kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Minst två parter ska medverka i ansökan. Minst en av projektparterna ska komma från näringslivet eller offentlig verksamhet.

Samfinansiering krävs på 50 % av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.

Så mycket kan du söka: 250 000 –1,5 miljoner kronor.
Projektets totala budget: 500 000 –3 miljoner kronor.
Projektets längd: 618 månader.
Formas delar totalt ut: Upp till 8 miljoner kronor.

Vill du veta mer om utlysningen?

Smart Built Environment kommer att arrangera ett informationsmöte 8 mars för utlysningen. Läs mer på Smart Built Environments webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och i Formas kalendarium Länk till annan webbplats..

Så ansöker du

Ansökningssystemet Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För riktlinjer och information om vad din ansökan förväntas innehålla, se utlysningstexten.

Utlysningstext (reviderad 24 april)

Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built Environment utlyser
Incitament, affärsmodeller och risker , 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mallar

Mall för projektbeskrivning , 39.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Mall för budget , 19.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av ansökan

Ansökningar bedöms av en beredningsgrupp som består av oberoende granskare. De projekt som beviljas bidrag ska bidra till att förverkliga Smart Built Environments effektmål. Ansökan bedöms utifrån kriterier för relevans, potential, genomförande och organisation/aktörer.

Länkar

Kontaktpersoner

Utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter
Kristina Gabrielii, tillförordnad Programchef, Smart Built Environment
0702–595657
kristina.gabrielii@iqs.se

Ansökningsformulär och bedömningsprocess
Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas
073-646 27 20
hanna.ridefelt@formas.se

Statligt stöd och budgetfrågor
Johan Hansson, forskningssekreterare, Formas
072-451 84 02
johan.hansson@formas.se

Ansökningssystemet Prisma
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör, Formas
076-000 24 95
anna.kuznetcova@formas.se

Teknisk support Prisma
Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Därför gör Formas den här utlysningen

Den här utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Programmet stöttar samhällsbyggnadssektorns digitaliseringsarbete, genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Smart Built Environment är en del av Formas, Vinnovas och Energimyndighetens gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Formas är den myndighet som har huvudmannaskap för Smart Built Environment och programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om programmet, se www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:28 januari 2019