Nationella forskningsprogrammet för livsmedel: Forskningsprojekt och Proof-of-Concept

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad. Utlysningen består av två delar. Den första delen efterfrågar forskningsprojekt som hanterar livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den andra delen är inriktad på Proof-of-Concept-projekt för tidigare finansierade forskningsprojekt inom livsmedel. De projekt som finansieras förväntas bidra med ny kunskap som svarar mot samhällets behov.

Beslut

Beslutslista Livsmedel: projekt 2018-11-14 , 20.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutslista Livsmedel: proof-of-concept 2018-11-14 , 19.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får beslut i Prisma.

Del 1: Forskningsprojekt

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på livsmedel i en cirkulär och biobaserad ekonomi. Projekten ska antingen ha fokus på:

  • Produkter och/eller processer, eller
  • Konsument och/eller marknad.


Mång- och tvärvetenskapliga projekt efterfrågas särskilt. Samverkan med näringsliv och andra relevanta aktörer uppmuntras och kommer att beaktas i bedömningen. Stor vikt läggs vid projektens relevans och frågeställningens möjlighet att möta ett identifierat behov.

Du kan söka: Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Formas uppmuntrar företag och andra relevanta samhällsaktörer att medverka i projekten.
Så mycket kan du söka: Maximalt 2,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: Maximalt 3 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 75 miljoner kronor.

Del 2: Proof-of-Concept projekt

Formas efterfrågar Proof-of-Concept (PoC) projekt för att påbörja nyttiggörandet av forskningsprojekt som tidigare har fått finansiering från Formas eller Vetenskapsrådet (mellan 2010 och 2017). PoC-projekten ska syfta att överbrygga gapet mellan grundforskning och nyttiggörande/kommersialisering. PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt för att etablera en strategi för nyttiggörande/kommersialisering.

Du kan söka: Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Vi rekommenderar projekten att kommunicera med tänkta användare samt kommersialiseringsexperter för att styrka behovet av nyttiggörande/kommersialisering.
Så mycket kan du söka: 200.000–1,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: Max 1 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 7,5 miljoner kronor.

Utlysningstexter

Två utlysningstexter, en för varje del, kommer att publiceras här i samband med att utlysningen öppnar.

Delutlysning 1. Forskningsprojekt , 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Delutlysning 2. Proof-of-Concept projekt , 245.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om utlysningen?

Formas ordnar ett möte för dialog och matchmaking 23 mars, mer information och anmälan här.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller kommer gå att hitta i utlysningstexterna.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas
Formas krav på medelsförvaltare
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig delutlysning 1 (Forskningsprojekt)

Erika Ax, forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8-775 40 26
E-post: Erika.Ax@formas.se

Ansvarig delutlysning 2 (Proof-of-Concept)

Katarina Nordqvist, senior analytiker
Telefon: +46(0)8-775 40 12
E-post: Katarina.Nordqvist@formas.se

Administrativt stöd

Thao Le, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)76-102 1880
E-post: thao.le@formas.se

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Den här utlysningen är den andra inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Den första utlysningen, Synteser inom livsmedel Länk till annan webbplats., genomfördes 2017. Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är ett tioårigt forskningsprogram, som Formas fått i uppdrag, inom ramen för Sveriges livsmedelsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ("En livsmedelsstrategi för Sverige, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" 2016/17:104). Programmet ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:28 januari 2019