Naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transnationell, tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning om naturbaserade lösningar i alla delar av världen. Alla områden (markbundna, marina, kustnära och sötvatten) kommer att vara berättigade.

VEM KAN SÖKA?

För att vara berättigade måste forskningskonsortier inkludera team från minst tre länder som deltar ekonomiskt i ansökningsomgången, inklusive minst två från EU:s medlemsstater eller EU-associerade länder. Observera att inte alla EU-medlemsstater eller associerade länder kommer att bidra ekonomiskt i denna ansökningsomgång.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maxfinansiering från Formas är 300 000 € per ansökan, eller maximalt 500 000 € per ansökan om den svenska sökanden också är projektkoordinator (oavsett hur många svenska partners som deltar i projektet).

Stängd: Beslutsdatum: 2025-09-30 15:00.

Utlysningen inom partnerskapet Biodiversa+ handlar om naturbaserade lösningar för biologisk mångfald, mänskligt välbefinnande och transformativ förändring.

Bakgrund

Denna ansökningsomgång syftar till att stödja forskning om biologisk mångfald för att få en bättre förståelse för brytpunkter, kompromisser och underliggande mekanismer som påverkar naturbaserade lösningar och dess genomförande med avseende på fördelarna för naturen, människors välbefinnande och samhällsomställning.

Utlysningen omfattar tre forskningsteman:

  • Synergier och avvägningar av naturbaserade lösningar i relation till mänskligt välbefinnande
  • Naturbaserade lösningar som förhindrar antropogena orsaker till förlust av biologisk mångfald
  • Naturbaserade lösningars bidrag till rättvis omställning

Ansökan och information

Utlysningstext och formulär finns hos Biodiversa.

Ansökningar (endast på engelska) måste lämnas in elektroniskt. Instruktioner om inlämning, behörighets- och utvärderingskriterier och annan relevant information finns på Biodiversas webbplats.

Viktiga datum

  • 11 september 2023: Utlysningen öppnar
  • 10 november 2023: Deadline för preliminära förslag kl. 15 CET
  • Mitten av februari 2024: Resultat för preliminära ansökningar
  • 9 april 2024: Deadline för fullständiga förslag
  • September 2024: Beslut för beviljade ansökningar
  • 1 december 2024 - 1 april 2025: Projektstart

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:22 februari 2024