Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Kunskapssammanställningar inom angivna tematiska områden som stärker livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha erlagt doktorsexamen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Sökande kan söka max 1,5 miljoner kronor. Projekten är ettåriga.

Beslutad: 2021-04-14 14:00

Formas utlyser medel för kunskapssammanställningar som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Projekten ska samla kunskapsläget inom Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval för att göra den tillgänglig och främja kunskap- och kompetensutvecklingen hos livsmedelssystemets aktörer på kort och lång sikt.

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Revisionshistorik

2020-10-14 Förtydliganden kring projekttid och dispositionstid, under rubriken ”Bidragets storlek och omfattning i tid” på sidan 8 i utlysningstexten.

2020-10-29 Korrigering av sista ansökningsdatum. 

För att bidra till omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem behöver vi integrerade åtgärder som bidrar till kunskapsutveckling och kompetensförsörjning hos livsmedelssystemets aktörer. Det bidrar även till att adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför samt för att klara hållbarhetens tre dimensioner: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Detta har identifierats i den strategiska forskningsagendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem” , 544.6 kB.

För att möta dessa behov utlyser Formas medel för kunskapssammanställningar som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Projekten ska samla kunskapsläget inom Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval för att göra den tillgänglig och främja kunskap- och kompetensutvecklingen hos livsmedelssystemets aktörer på kort och lång sikt. Utlysningen riktar sig till enskilda forskare där huvudsökande ska ha erlagt doktorsexamen. Koppling i projektet till näringsliv, bransch och/eller samhälle är viktigt för att deras behov av kompetenshöjning ska tillgodoses, och förankring med relevanta aktörer är viktig.

Kunskapssammanställningen ska adressera något av de två områdena Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval. Områdena har identifierats i den strategiska forskningsagendan och utformats i samarbete med bransch och akademi.

Utlysningen sker inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och är en del i genomförandet av programmets strategiska forskningsagenda.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

 

Ansök

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i texten ovan.

 

Kontaktpersoner

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:14 april 2021
Sidansvarig: Jessica Ekström