Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid en allmänt godkänd medelsförvaltare hos Formas.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

10–20 miljoner kronor per projekt.

Beslutad: 2020-09-23 11:30

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Denna utlysning syftar till att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Forskningen ska ge nya perspektiv på de globala hållbarhetsmålen genom att antingen belysa viktiga synergier eller konflikter mellan olika mål eller genom att tillämpa humanistiska eller samhällsvetenskapliga perspektiv som hållbarhetsområdet kan berikas av. I denna utlysning vill Formas uppmuntra forskare till att både ta sig an betydande vetenskapliga utmaningar och agera för att forskningsresultaten kommer till användning för att direkt eller indirekt vägleda samhället mot att förverkliga de globala hållbarhetsmålen.

FN:s globala hållbarhetsmål Länk till annan webbplats. inom Agenda 2030, utgör ett gemensamt ramverk för beslutsfattare, forskare och avnämare för målsättning, planering och genomförande av åtgärder för hållbar utveckling. Målen samlar i princip alla de stora globala utmaningarna. De handlar om såväl samhällets utveckling och människans levnadsförhållanden, som värnandet av naturen. Arbetet för att uppnå målen behöver bygga på vetenskaplig grund som utvecklas både i forskningsprocessen och utifrån erfarenheter och nya insikter från det praktiska hållbarhetsarbetet.

Formas genomförde 2018 utlysningen Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen. Sjutton projekt beviljades planeringsbidrag för förberedande arbete inför att leda större forskningsprojekt om de globala hållbarhetsmålen. Formas uppmuntrar projektdeltagare som beviljades planeringsbidrag att söka i denna utlysning. Planeringsbidrag är dock inte ett krav för att söka.

Denna utlysning syftar till att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Formas efterfrågar ansökningar för att bedriva samhällsrelevant forskning som främjar arbetet med Agenda 2030, nationellt eller internationellt, och gärna med ett långsiktigt perspektiv. Utlysningen består av två inriktningar:

  1. Synergier och konflikter: Här efterfrågas forskning om överlappning mellan olika hållbarhetsmål. Forskningen ska fokusera på kopplingen mellan minst tre av de globala hållbarhetsmålen.
  2. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv: Här efterfrågas humanistiska eller samhällsvetenskapliga perspektiv på utmaningar som ryms inom ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen.

Innan du söker

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid en allmänt godkänd medelsförvaltare på Formas. Samverkan med avnämare förväntas ingå i projekten, men ingen medfinansiering krävs. Tvärvetenskapliga och/eller internationella samarbeten uppmuntras, men är inte ett krav.

Det här kan du söka finansiering för

När du ansöker om finansiering till ett projekt kan du söka medel för såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader är till exempel löner, utrustning och resor. Indirekta kostnader är kostnader som delas med andra inom organisationen, till exempel för administration, it och lokalhyra. Ibland kallas indirekta kostnader för overheadkostnader.

Bidragets storlek och projekttid

För ett projekt kan sökas 10–20 miljoner kronor. Projekten kan 36–48 månader och kan starta tidigast 1 augusti 2020.

Språk

Vi rekommenderar att du skriver din ansökan på engelska eftersom den beredningsgrupp som ska bedöma din ansökan är internationell. Du kan skriva din ansökan på svenska, men då kommer den att översättas inför bedömningen.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

(Reviderad 29 januari 2020)

Ansök

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. För det behöver du ett personkonto. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan. Även huvudsökande organisation behöver ha ett organisationskonto.

Läs mer om hur man ansöker i Prisma.

Du kan också ladda ner utlysningtexten i utskriftsvänligt pdf-format , 291.9 kB.. (Reviderad 29 januari 2020)

Informationsmöten

Göteborg 15 november

  • Ett informationsmöte med matchmaking kommer hållas i Göteborg 15 november (The meeting will be held in English if there are non-Swedish speaking participants registered).

Stockholm 9 oktober (webbsändes)

Ett första informationsmöte hölls i Stockholm 9 oktober. Hela mötet webbsändes och går att se i efterhand. På dagordningen:


Kontaktpersoner

Uppdaterad:18 november 2020
Sidansvarig: Katarina Buhr