Stort antal ansökningar – dubblerad budget

2020-02-12

Utlysningen ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen” har rönt stort intresse i forskarvärlden – Formas tog emot hela 174 projektansökningar innan den stängde.

Forskarsamhället har mobiliserat för Agenda 2030. Det är precis vad Formas hoppades på när utlysningen, som efterfrågar förslag på satsningar för att skapa forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, öppnades i oktober 2019.

”Vi är väldigt glada för det stora intresset”, säger Katarina Buhr, ansvarig forskningssekreterare för utlysningen. ”Det här tolkar vi som ett tecken på att svensk forskning har stor potential att bidra till arbetet med att omsätta forskningsresultat till kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen.”

Formas forskarråd beslutade på sitt möte 5 februari att skjuta till ytterligare 100 miljoner kronor till utlysningens budget som ett svar på det höga söktrycket, vilket innebär att totalt 200 miljoner är reserverade för utlysningen.

Beslutsdatum flyttas också fram, från juni till september, för att säkerställa en beredningsprocess av hög kvalitet, med granskare som har kompetens att bedöma projektförslagen som täcker många olika forskningsområden.

Som ytterligare ett led i Formas arbete med de globala hållbarhetsmålen ordnar Formas en konferens 4 maj i Stockholm: Agenda 2030 – Hållbar omställning på vetenskaplig grund. Anmälan öppnar inom kort.

Uppdaterad:2 september 2020
Sidansvarig: Sofia Rickberg