Ökad rörlighet mellan akademi och praktik

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka medel för att genomföra projektarbete vid ett företag eller en organisation. En anställd vid ett företag eller en organisation kan också söka medel för att delta i forskningen vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten och forskningsinstitut kan söka för att antingen själva vara på ett företag eller en organisation eller för att ta emot en person från ett företag eller organisation.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 1 miljon kronor för en period om 6-24 månader. Aktivitetsgraden i projektet kan variera.

Beslutad: 2019-11-20 13:30

Formas utlyser nu medel för ökad rörlighet mellan akademi och praktik. Syftet med utlysningen är att bidra till ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället samt till ökad kunskap och användning av forskningsresultat hos företag och offentliga eller privata organisationer.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Utlysningen är gemensam för Formas tre nationella forskningsprogram för Klimat, Hållbart Samhällsbyggande samt Livsmedel.

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med ansökan. Exempelvis vad ansökan ska innehålla, hur ansökan ska skickas in genom ansökningssystemet Prisma, information om medelsförvaltare, kriterier för bedömning och hur bedömningsprocessen går till.

Utlysningstext (pdf) , 317.1 kB.

Ett webbinarium om utlysningen med möjlighet att ställa frågor hölls 24 april klockan 10.00-12.00. Webbinariet kan ses i efterhand.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020