Från forskning till praktik – metoder och verktyg

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Resultaten från de finansierade projekten ska kunna användas och vara till nytta för olika sorters användare (kommuner, myndigheter, företag, civilsamhälle, forskare).

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel. Om din organisation inte har sökt finansiering från Formas tidigare hittar du information i utlysningstexten om hur ni går till väga för att skapa ett organisations- och personkonto i ansökningssystemet Prisma.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Det är möjligt att söka maximalt en miljon kronor per år och minst 500 000 kronor.

Beslutad: 2019-09-26 16:00

Formas utlyste medel för projekt inriktade på att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Det är möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas har beslutat att öka budgeten och kommer totalt att dela ut 31 miljoner kronor för åren 2019–2020.

Beslut

 

 

Ett informationswebbinarium om utlysningen sändes den 14 februari kl 10.30.

Projekten ska bygga vidare på pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt. Den tidigare eller pågående forskningen behöver inte vara finansierad av Formas. Projekten ska också utgå från befintlig kunskap och teori om överföring av forskning till praktik. Vi välkomnar projekt som relaterar till ett eller flera av de teman och perspektiv som lyfts fram i den strategiska forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande:

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

Utlysningstext (pdf) , 459.7 kB.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Hanna Ridefelt