Formas fokuserar för lärare

Formas Fokuserar är en serie pocketböcker som gavs ut av Forskningsrådet Formas. En ambition är att varje bok ska ge många olika uppfattningar och aspekter på en viss fråga. En annan ambition är att böckerna ska vara så lättlästa att de kan förstås av elever från årskurs 9 och uppåt. Forskarnas uppgift i böckerna är att klargöra kunskapsläget och debatten när det gäller frågor som handlar om hållbar utveckling.

I gymnasieskolan (och även årskurs 9) kan Formas Fokuserar användas i många ämnen och kurser, bland annat samhällskunskap, biologi, naturkunskap, miljökunskap, hemkunskap och konsumentkunskap. Böckerna kan användas på många olika sätt:

  • som fortbildning för lärare
  • som komplement till läroböckerna
  • för samverkan mellan olika ämnen
  • för temadagar och miniseminarier
  • för grupp- och specialarbeten
  • för rollspel och debatter
  • för debattartiklar i lokaltidningen

På universitet och högskolor används Formas Fokuserar i lärarutbildningar och i olika utbildningar om miljö- och hållbarhetsfrågor.

Lärarhandledningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Spelet om staden - lärarhandledning.pdf , 182.3 kB. 182.3 kB
Miljonprogrammet - lärarhandledning.pdf , 198.6 kB. 198.6 kB
Konsumera mera - lärarhandledning.pdf , 764.6 kB. 764.6 kB
Havsbruk - lärarhandledning.pdf , 206.2 kB. 206.2 kB

Arbetsuppgifter

Uppdaterad:6 februari 2019