Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt

2023-05-17

Agenda 2030-seminarium: Den 17 maj träffades vi för att utbyta erfarenheter och lyssna till några av de projekt som fått finansiering genom Formas initiativ Blå innovation. Tillsammans stärker projeten inom Blå innovation förutsättningarna att ta hantera komplexa utmaningar som har direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön.

Seminarium onsdag 17 maj kl. 10.00–11.45: Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt

Logotyp för globala målen. Cirkel med 17 färger och texten Globala målen för hållbar utveckling

Den 17 maj 2023 arrangerade Formas kunskaps- och nätverkskonferensen Agenda 2030 för fjärde året i rad. På förmiddagen i anslutning till huvudkonferensen erbjöds parallella seminarier, workshops och möten inom områden som livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

På de olika seminarierna tog de medverkande del av aktuell forskning och innovation, lyssnade in till goda exempel från aktörer som gått från forskning till praktik och träffade andra som arbetar med samma frågor men utifrån olika perspektiv. Förmiddagsseminarierna anknyter till samma tema som huvudkonferensen "Att använda kunskap i en osäker värld".

Här hittar du information om seminariet "Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt".

Seminarium kl.10.00-10.45: Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt


Vi träffas för att utbyta erfarenheter och lyssna till några av de projekt som fått finansiering genom Formas initiativ Blå innovation. Tillsammans stärker projeten inom Blå innovation förutsättningarna att ta hantera komplexa utmaningar som har direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön.


Projekten har valt olika utmaningar, men alla med samma mål: att ta steg på vägen mot en hållbar lösning eller tillämpning. Förutom presentationer kommer det att finnas tid för utbyte av erfarenheter och diskussion om nästa steg.

Läs mer om övriga seminarier

Om Formas Agenda 2030-konferens

Formas Agenda 2030-konferens är en del av en rad satsningar som Formas gör för att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2023 genomfördes konferensen för fjärde gången. Här finns program och inspelningar från de tre tidigare Agenda 2030-konferenserna.

Kontaktpersoner

För frågor om seminariet "Blå innovation – inspiration och erfarenhetsutbyte för finansierade projekt"

För frågor om Formas Agenda 2030-konferens

Mer information
Datum: 17 maj 2023
Tid: 10:00 - 10:45
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm
Arrangör:Formas
Uppdaterad:30 maj 2023